ОП “Техническа помощ”

По тази програма могат да кандидатстват, Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите,  Дирекция „Одит на средствата от ЕС“ в Министерството на финансите,  Държавни институти и агенции за анализи, участващи в Националния план за развитие,  Комитет за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, Комитет за наблюдение на Оперативна програма за техническа помощ, Общини,  Отдел „Техническа помощ“ в Министерството на финансите, Региони на ниво NUTS III, Статистически институти, участващи в Националния план за развитие, Управляващи органи на оперативните програми,  Централен информационен офис, Централно координационно звено

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момент:

Приоритетна ос 1 – подпомагане на реализирането на дейностите, извършвани от централното координационно звено, сертифициращия орган, одитиращия орган, комитета за наблюдение на НСРР, комитета за наблюдение на ОПТП и управляващия орган на ОПТП;
Операция 1 – Обучение и подпомагане за Централното координационно звено
Операция 2 – Техническа помощ за сертифициращия орган
Операция 4 – Осигуряване на помощ за изпълнението на ОП „Техническа помощ“.
Операция 3: Техническа помощ за одитиращия орган

Приоритетна ос 2 – допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Информационна система за управление и наблюдение;
Операция 1 – Поддръжка на Информационна система за управление и нблюдение (ИСУН) – на стартирането, прилагането, допълнителното софтуерно развитие и адаптиране на системата.
Операция 2 – Постоянно подпомагане и обучение на потребителите на ИСУН
Операция 3 – Въвеждане на хелпдеск за ИСУН
Операция 4 – Закупуване на хардуер за нуждите на ИСУН

Приоритетна ос 3 – популяризиране в България на европейската кохезионна политика и осигуряване на обща и статистическа информация.
Операция 1 – подкрепа на обществените информационни кампании за европейската кохезионна политика
Операция 2 – осигуряване на подходяща статистическа информация, данни и анализ на въздействието по време на целия текущ, както и на следващия програмен период.
Операция 3 – Функциониране на национална мрежа от регионални информационни центрове за кохезионна политика в Българи

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0