ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

По тази програма могат да кандидатстват, микро, малки, средни, големи предприятия, кооперации, обединения от публични и частни научноизследователски организации и юридически лица с нестопанска цел, общини.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момент:

 • Приоритетна ОС 1: Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности – „Подкрепа за стартиращи иновативни предприятия“:
  • Подкрепа за иновационни дейности в предприятията;
  • Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия, специфична цел „Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията“;

o       Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката;

o       Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели;

o       Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура;

Бенифициенти: – микро, малки, средни, големи предприятия, кооперации, обединения от публични и частни научноизследователски организации и юридически лица с нестопанска цел, общини.

 • Приоритетна ОС 2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда:
  • Подобряване на технологиите и управлението в предприятията;Технологично обновление в предприятията;
  • Покриване на международно признати стандарти;

Бенифициенти: предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България.

 • Приоритетна ОС 3: Финансови ресурси за развитие на предприятията:
  • Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите на финансовия инженеринг;

Бенифициенти: Холдингов фонд

 • Приоритетна ОС 4: Укрепване на международно признати позиции на българската икономика:
  • Развитие на предимствата на България като инвестиционна дестинация;
  • Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари;
  • Подобряване на националната инфраструктура по качеството;

Бенифициенти: Българска агенция за инвестиции, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Български институт за стандартизация.

Приоритетна ОС 5: Техническа помощ:

Приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по които се отпуска помощта – Приоритетна ос  „Техническа помощ“

Бенифициенти: УО и МЗ

6 Comments
 1. Reply
  Спасова 13.01.2012 at 15:17

  Здравейте,

  Интересувам се от проект, който да ми помогне за финансиране на ISO 9001-2008. Нуждая се също от софтуерен продукт за подреждане и сортиране на информация, строго специфична за улесняване на работата във фирмата. От прочетеното до тук, очевидно сроковете за възможност за подпомагане на идеите ми, към този момент са изпуснати. Въпроса ми е: Каква е /или имам ли, някаква възможност за включване в програма за подпомагане за напред при така представените нужди?
  Благодаря !

 2. Reply
  Ивайло Янков 06.10.2009 at 17:26

  Здравей Емил,

  Ако тепърва ще странираш тази дейност програма „Конкуретноспособност”, не е за теб . За да кандидатстваш по нея трябва да отговаряш на определени условия, като да имаш поне три завършени финансови години,както и да имаш определен оборот за последната година.

  Но, имаш възможност да кандидатстваш с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони” Мярка 312,311. За да имаш това право, трябва да регистрираш фирма в една от приоритетните общини за програмата. На посочения линк: https://finansirane.eu/?p=310 може да видиш, кои са приоритетните общини . Само при това положение ти ще може да кандидатстваш за финансиране на посочената от теб дейност.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – Консултанска компания novek, http://www.novek.bg

 3. Reply
  Емил Емилов 06.10.2009 at 15:57

  Здравейте,тепърва искам да оборудвам собствено помещение за производство на готови храни в големите търговски вериги.От това което чета по-горе,мисля че бих могъл да кандидаствам за „подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели…“,“…технологично обновление в предпрятията…“,“…покриване на международно признати стандарти..“.Това така ли е?Защото от това което чета се разбира че кандидастват само вече работещи/не занам критерият за време какъв е/фирми.

 4. Reply
  Ивайло Янков 22.06.2009 at 15:36

  Здравейте г – н Атанасов,
  Няма отговорена операция по тази програма, след изборите се очаква, но ако мислите да кандидатствате може да започва подготовката по сами проект.

 5. Reply
  Атанасов 22.06.2009 at 15:15

  Здравейте,
  интересувам се от сроковете за подаване на документи по тази ОП.
  Има ли излезли наредби?
  Благодаря!

 6. Здравейте,
  интересувам се от ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знание и иновационни дейности“.
  Аз съм Земедеслки производител -физическо лице. Имам овощна градина и отглеждам пчели. Намерението ми е създаване на малък цех за пакетиране и предлагане на пчелни продукти и откриване на собствен магазин за продажба на пчелните продукти и на пчеларски инвентар.
  По програма 121- Модернизация… имам право да кандидатствам за оборудване , но ако предлагам само собствена продукция, а аз имам намерение да изкупувам пчелни продукти от други производители. Също така имам помещение , което би могло да се използва за цех, но е необходим ремонт, възможно ли е по тази ос 1 да се кандидатства? По програма 121… не мога да извършвам ремонт на съществуващи постройки в община Шумен.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0