Откриийте възможности по мярка „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури.”

Представяне на мярка „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

Програмата за морско дело и рибарство е една от по- малко популярните, но въпреки това тя предлага много добри възможности за финансиране и развитие. Мярката за преработване на продуктите от риболов и аквакултури е насочена основно към закупуването на нови машини, сертификати, лицензи, които имат отношение към производството на стопанствата. Разходи свързани със закупуването на техника, лицензи, права, ноу-хау и т.н. за отглеждане не се финансират. Финансирането по мярката е 50%, като максималния размер на заявените разходи е не повече от 2 000 000 лв., а минималния не по-малък от 40,000 лева. Максималната сума която един бенефициент може да получи е 1,400,000 лева за целия програмен период 2014г.-2020г.. За финансиране могат да кандидатстват както действащи стопанства така и бъдещи стопанства. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за всички проекти е 10,000,000 лева.

Мярка „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” е за подобряването на производствения процес, правейки го по-безопасен, бърз и ефективен. По мярката ще се отпускат средства за:

 • Проекти, които водят до икономия на енергия и опазване на околната среда.
 • Подобряват безопасността и условията на труд.
 • Преработват странични проекти, които се получават от основните дейности.
 • Преработване на продукти от биологичните аквакултури, съгласно членове 6,7 от Регламент №834/2007
 • Водят до подобряване на продуктите, процесите или управленските системи.

Не са допустими инвестиции, които подпомагат преработване на риба, която не е предназначена за консумация от човек.

Допустими разходи по мярка „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

Разходите за проектантски дейности, ноу-хау, права и лицензи не могат да надвишават 5 % от общите разходи или левовата равностойност на 25,000 евро.

Допустими разходи по мярката са за:

 1. Строително монтажни работи
 2. Закупуване на машини и оборудване.
 3. Специализирана складова техника и специализирани транспортни средства.
 4. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение.
 5. Закупуване на софтуер
 6. Подготовка на проекта: инженерни проучвания, технологичен проект;
 7. Закупуване на земя (до 10% от общите разходи)
 8. ВЕИ
 9. Въвеждане на системи за контрол, за да се достигнат международни стандарти.
 10. Обучение на персонал
 11. Инвестиции в пречиствателни съоръжения.
 12. Разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на закупено оборудване.

За да бъде проект допустим и успешен, той трябва да докаже, че поне до 5 години след неговото приключване дълготрайните материални и нематериални активи, ще се използват по предназначение, в случай на продажба те трябва да бъдат продадени на пазарна стойност, на трети лица несвързани с купувача. Важно е да декларирате разходи, който са извършени единствено след подаването на документите за кандидатстване.

Възможности за финансиране по мярка „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

На вашето внимание представяме пример за допустими разходи, които могат да бъдат част от един успешен проект. Един пример за възможен допустим разход е машина за обработка на риба. Проектът трябва да има за цел да докаже, че машината ще бъде от полза на предприятието и как ще бъде използвана. Ползите могат да се изразят в енергийна ефективност, подобряване на качеството, по- бързо производство и опазване на околната среда. Следвайки статистиката, една от най- добиваните риби в България е пъстървата. Обработката на пъстървата може да се раздели на няколко генерални етапа;  Замразяване, Размразяване,  Отстраняване на главата и опашката, Подготовка за филетиране, Филетиране, Премахване на кожа, Почистване, Разпределяне за пакетиране, Пакетиране.

Проект по мярката може да включва както закупуването на една машина от процеса на обработка, така и няколко машини, или да закупи цяла интегрирана система. Разходите за закупуването на интегрирана машина, са по- високи, но правят производствения процес по- ефективен, в сравнение с частично обновление на продуктовата линия. Съчетавайки този факт с външното финансиране по програма, финансовият резултат за предприятието след това би бил повече от задоволителен.

Представяме ви машина за обработка на пъстърва, която подобрява качеството на продукта, времето за обработка, производствените практики и енергийната ефективност на стопанството. Следвайки правилата за допустими разходи, машината може да бъде закупена чрез единно плащане или на лизинг, който трябва да приключи преди края на проекта. Когато оборудване се закупува, на лизинг то трябва да бъде придобито до края на проектния период, който може да е до 12 или 18 месец според това, дали проекта включва СМР (Строително-монтажни работи).

Машината, която ще дадем за пример е ITM 2 trimming robot от „Марел”. Роботът е предназначен за обработка на сьомга и/или пъстърва. „Марел” е разработила софтуер INNOVA, който има за цел да оптимизира подготовката на рибата, за да има по- малко остатъчен материал от обработката и да се осигури възможно най- доброто качество. Машината има капацитет да обработва до 25 бройки на минута.  По мярка „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” са допустими и разходите за монтаж, инсталиране и закупуване на софтуер. Това означава, че целият процес по въвеждане в експлоатация на дадена машина, може да бъде заложен в допустимите разходи на вашия проект.

marel-itm2_trimming_robot_lores.mp4 from Marel on Vimeo.

Интегрирана система за обработка на сьомга/пъстърва на „Марел”

itm 2

Друг допустим разход е закупуването на специализиран транспорт. В случая на рибен транспорт, е нужно МПС с хладилна система, която да поддържа нужната температура за запазване на качествата на рибата. Цените варират значително според марката и товарната способност на превозните средства, ориентировъчна цена за България е 50 000,00 лева. За да получите финансово подпомагане за транспортните средства трябва да докажете, че 60% от дните на годината те ще бъдат използвани по предназначение.

Още един от допустимите разходи, заложен в мярката е „Инвестиции в пречиствателни съоръжения”. Пример, който можем да ви дадем е закупуване на инсталация за преработване на отпадни води. Една такава система, би обработвала водата от стопанството, по начин ,който я прави по- безвредна за околната среда, водейки до опазване на околната среда. Това означава, че ще се намали замърсяването на околната среда и проектът ще увеличи шансовете ви за одобрение. За справка с критериите за оценка и точките, приоритетите, които може да получи Вашия проект, може да се запознаете ТУК.

пречиствателна станция за отпадни води от рибно стопанство на adventech

4

Както вече споменахме, един от допустимите разходи е за сертифициране и/или закупуване на ноу-хау. Тези разходи са пряко свързани с подобряването на качеството и следователно те обикновено са част от подновяването на продуктовата линия, производствения процес и т.н.. Това подсказва че се очаква от един проект, който ще получи финансиране за нови технологии, да получи и нови сертификати, които са гаранция за ефективно и устойчиво разходване на Европейските средства по тази процедура.

ISO сертификатите в областта на аквакултурите и риболова не са съществено развити в сравнение с други области на хранително-вкусовата промишленост. ISO 12875:2011 залага стандарти за добри практики за производство на рибни продукти от открити води и ISO 12877:2011 за рибни продукти отгледани в садкови стопанства. Тези сертификати не са свързани пряко с мярка „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, понеже не са фокусирани върху преработката на продуктите, а с тяхното улавяне и описание. По тази причина ви съветваме да проявите интерес към производителите на закупените машини, лицензи и т.н., относно какви сертификати могат да ви предоставят и как могат да докажат твърденията си.

2012_iso-logo_print

За повече информация и консултации моля свържете се с нас на посочените и-мейл и телефон, за да намерим най- добрият вариант за вас. Не пропускайте възможността да финансирате вашата идея с европейски средства.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0