Предстои отваряне на мярка 6.1 за младите фермери с бюджет от 22 млн. евро

Проект на насоки за кандидатстване по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е публикуван на електронната страница на земеделското министерство. Очаква се заповедта, с която ще се открие приема на заявления, да бъде подписана през март. Това ще е вторият прием по тази подмярка.

По мярка 6.1 ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен бизнес план. То е в размер на 25 хил. евро.

Бизнес планът трябва да доказва жизнеспособност на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години. Чрез прилагането му икономическият размер на стопанството трябва да се увеличи с 4 хил. евро спрямо първоначалния му размер. Измерването на ръста е на базата на стандартен производствен обем (СПО).

Бюджетът, които може да бъде предоставен по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 22 000 000 евро.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg,  като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0