Продуктите на ДСК

Банка ДСК ще съдейства на настоящите и бъдещите си клиенти да получат достъп до предоставените от Европейския съюз и Държавния бюджет средства, чрез предоставяне на специализирани кредитни продукти
Необходими данни от клиента
С цел да направи финансова оценка на проектното финансиране, Банка ДСК изисква следната информация във връзка с проекта, спонсорите на проекта и кредитополучателя:
·    Детайлно описание на проекта
·    Правна и фирмена документация на кредитополучателя
·    Данни за финансовото състояние на спонсорите на проекта (годишен отчет, референции и т.н.)
·    Пазарно проучване, изготвено от клиента или външни експерти, финансови разчети, както и проучване на осъществимостта на проекта
·    Договори във връзка с проекта, които са  подписани или се планира да бъдат подписани
·    Други сведения за проекта.
Заради особеностите на проектното финансиране и специфичната му структура, кредитирането от този тип предполага по-големи мащаби, като горната граница за сумата на кредита е гъвкава. Срочността на кредита се договаря с клиента на базата на спецификите на съответния бранш, като определящ в случая е очакваният паричен поток, генериран от проекта.
В зависимост от паричната единица, с която се реализира кредитирането, лихвата се основава на съответния базисен лихвен процент.

Вид и цел

Размер

Срок

Обезпечение

ДСК Евростарт

стандартен инвестиционен кредит за предпроектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от Европейския съюз и Държавния бюджет

до 100% от стойността на предпроектните дейности

до 60 месеца

всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията на банката за достатъчност, ликвидност и изключителност

ДСК Евромост

стандартен инвестиционен кредит за разплащане на допустими разходи съгласно правилата на съответната оперативна програма, за реализиране на проекти, одобрени за финансиране от Европейския съюз и Държавния бюдже

до размера на договореното плащане на средства от съответната оперативна програма

до 60 месеца, но не по-дълъг от срока на приключване на съответната оперативна програма

особен залог върху вземания на средства от оперативната програма, по която се реализира проекта и други допустими от законодателството обезпечения

ДСК Европроект

стандартен инвестиционен кредит за съфинансиране на разплащания на разходи, свързани с изпълнението на проект, одобрен по програма на ЕС

до пълния размер на разликата между общата стойност на проекта и частта, предвидена за финансиране със средства от ЕС и ДБ

до 60 месеца

всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията на банката за достатъчност, ликвидност и изключителност

ДСК Еврофинал

кредитна линия за разплащане на ДДС, свързано с изпълнението на проект, одобрен за финансиране със средства от ЕС и ДБ;

съобразно приложимата данъчна ставка

до 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта

залог на вземания по дължим за възстановяване ДДС и други допустими от законодателството обезпечения

Кредити за земеделски производители по оповестени национални програми
Предоставят се на земеделски производители с одобрени проекти по оповестени национални програми на ДФ”Земеделие”.
Какво представляват?
Кредитите са инвестиционни, като  собственото участие на кредитоискателя в кредитната сделка е минимум 20%.
Кредитите са със срок на издължаване до 7 години.
Кредитите се олихвяват с 9% годишна лихва.
Обезпечават се с всички допустими от българското законодателство обезпечения.
Какви са Вашите предимства?
·    ползвате преференциални лихвени условия
·    ползвате капиталови субсидии и субсидии за покриване на разходите за лихви по ползвания кредит

1 Comment
  1. imam voena invalidnos 60%kak da polusha bezlihven kredit za startirash biznes i koi da mi potgotvi dokumentaciata za kon 0887070405

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0