Продуктите на Токуда банк

Токуда Агро
„Токуда Банк“ АД предоставя на земеделски стопани (физически и юридически лица) кредити за оборотни средства, обезпечени със залог върху вземане на субсидия по схеми за единно плащане на площ.

Тип на кредита За оборотни средства – стандартен оборотен кредит или кредитна линия.

Кредитоискатели Регистрирани земеделски стопани – физически или юридически лица.

Допълнителни изисквания Да представят удостоверение от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция за подадено заявление за подпомагане по схеми за единно плащане на площ.
Да представят документи, удостоверяващи правното основание за обработване на площите, заявени пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция .
Клиентът да разкрие разплащателна сметка в Токуда Банк, която да бъде декларирана пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция като сметка за получаване на субсидиите.
Размер на кредита
До 100% от удостоверения размер на очакваната субсидия.

Валута Лева

Лихвен процент 9.90%  фиксиран на годишна база.

Обезпечение Особен залог върху вземане по очаквана субсидия от  ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Срок До 12 месеца.

Гратисен период По договореност, в рамките на договорения срок на кредита.

Погасяване Индивидуално договорен погасителен план, по искане на клиента

Такси и комисионни Комисионна за управление-еднократно, 1% върху договорения размер на кредита, която се събира преди първото усвояване на средства от кредита;
Разходите по учредяване на обезпечението са за сметка на клиента.

Допълнителни параметри Разплащателните сметки в лева на земеделски производители, открити за постъпване на субсидиите програмата „Токуда Агро“, се разкриват без такси за откриване и обслужване, и се олихвяват с годишна лихва в  размер на 3.5%.

Токуда Европроект
Кредитен продукт „ТОКУДА ЕВРОПРОЕКТ“ за финансиране на проекти по оперативните програми

Предназначение: Кредитният продукт „Токуда европроект“ е предназначен за финансиране изпълнението на Проекти, одобрени по реда и условията на Оперативните програми – утвърдени от Европейския съюз (ЕС). Контролира се целевото усвояване на средствата.

Кредитополучатели: Земеделски производители (физически и юридически лица), предприятия, общини и неправителствени организации, които съгласно писменно потвърждение на консултантска фирма отговарят на критериите за получаване на безвъзмездна помощ по съответната Оперативна програма на ЕС.

ВАЛУТА: Лева, Евро или Щатски долари.

ЛИХВА:
ОЛП или тримесечен ЮРИБОР или тримесечен ЛИБОР плюс надбавка от 5.5%, но не по-малко от 10.00% годишна лихва.

РАЗМЕР: До 100% от общите допустими разходи по проекта, включително и Данък добавена стойност (ДДС).

УСВОЯВАНЕ: По договаряне, съгласно сроковете за изпълнение на проекта.

Срок на кредита: Максимален срок  – по договаряне.

ГРАТИСЕН ПЕРИОД: По договаряне.

ПОГАСЯВАНЕ: По договаряне. Получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на съответна част от кредита.

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: 1. Залог на вземането по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 2. Други допустими от законодателството обезпечения, при спазване изискванията на Банката за реалност, достатъчност и ликвидност. Прилагат се изискванията на Инструкцията за кредитните обезпечения на Токуда банк АД.
3. Запис на заповед.

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КРЕДИТНО УВЕРЕНИЕ: 1. Писменно потвърждение от консултантска фирма, че кредитоискателят отговаря на критериите за получаване на безвъзмездна помощ по съответната Оперативна програма на ЕС.
2. Подготвен пакет от документи относно проектирането /изготвяне на проект/, съгласно изисквавнията на съответната оперативна програма на ЕС
3. Формуляр за финансова идентификация, заверен от Банката относно водената при нея сметка на кредитоискателя, за получаване на одобрената за изплащане безвъзмездна финансова помощ.
4. В случай на самоучастие на кредитоискателя, специалната /ЕСКРОУ/ сметка за депозиране на собствените средства по проекта, трябва да е разкрита в Токуда банк АД.
5. Други условия, съобразно спецификата на отделните Оперативни програми на ЕС.

ТАКСИ И КОМИСИОННИ: 1. Такса за проучване и обработка на искане за кредит – 0.3% върху размера на кредита, но не повече от 1000 лева;
2. Комисионна за управление – 0.25% на тримесечие или част от него, върху договорения размер на кредита;
3. Комисионна за ангажимент – 0.1% ежемесечно върху размера на договорената за усвояване, но не усвоена част от кредита;
4. Такса за учредяване и последващо заличаване на ипотека – 100 лева;
5. Комисионна за предсрочно погасяване – не се събира;
6. Други промени по искане на клиента – 300 лева на искане;
7. Наказателна лихва при просрочие – договорената лихва + надбавка от 12. пункта;
8. Разходите по учредяване и застраховка на обезпечението в полза на Банката са за сметка на кредитоискателя;
9. Такса за издаване на Кредитно уверение – не се събира.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Информация на място в офисите на Токуда Банк АД.

4 Comments
 1. Здравей Диана,

  Няма нищо отчайващо в положението. Не разглеждай субсидията, като помощ!!! Това е просто бизнес. Няма нищо по различно, от който и да е друг бизнес. Факт е, че за да се реализира проект за нов бизнес човек трябва да разполага с наличен капитал, който да рискува. Вие имате подаден проект, направен както трябва. Банките ще започнат да работят с програмите, това го гарантирам. Имаме реален пример как са се развили нещата в съседна Гърция. Това са сравнително гарантирани и с доста минимизиран риск инвестиционни проекти. Изчакайте да Ви излезе одобрението на проекта и със него обикаляйте банките. Не е само една банка.

  Отново Ви каня във форума да дискутираме вашия казус и да споделяме опита по кредитиране на проекти по мярка 312.

 2. В общи линии отчайващо. Относно въпроса- останалите 70% също са кредит до момента на изплащане от фонда.Поне това е идеята според мен на програмите. Ако имаша идея и възможност да я изпълниш , но нямаш средства , програмата е да ти помогне. Иначе какъв е смисъла да подпомагаш някой , който има средствата. Нужда от помощ имат квалифицирани хора, които до сега са работили за друг и не са натрупали капитал, но могат и искат да развият свой бизнес.

 3. Здравей Диана

  Споделям мнението ти за банките напълно. Ние лично от 1.5 година обикаляме банките да проучваме как и по какъв начин ще финансират проекти по мярка 312, за да можем да сме максимално полезни, като консултанти. Относно сметките ти нещо не мога да разбера. искаш да теглиш кредит за 20% от 30-те % съфинансиране. Другите 70% от направените инвестиции за времето по изпълнение на проекта преди окончателните и междинните плащания как смятате да ги реализирате?

  Успокояващо е последното споразумение, което подписа новото правителство, за отваряне на гаранционен фонд по проекти от ЕС. Минимизирането на риска на банките ще доведе до промяна на пазара, сваляне на лихвите по инвестиционните кредити.

  Отворихме тема във форума на finansirane.eu, свързана с банковото кредитиране по програми на ЕС.

 4. Здравейте,
  В момента подготвям проект по м.312. Малък туристически комплекс за селски туризъм. Във връзка с това реших да проверя какво са условията, които предлагат банките цитирани във вашия сайт / наистина много полезен /. Посетих офиса на варненския клон на Токуда банк. И оптимизмът с който бях заредена се изпари още в първата минута на разговора ми с банковата служителка. Оказа се, че банката съвсем не отпуска кредити на базата на спечелен проект. Независимо, че е в списъка на банките, които имат договорки с министерството за крадитиране на проекти по ПРСР. За сега спрях да обикалям по банки, защото проекта на етап виза за строеж. КОето означава, че още не е входиран. Но се питам какво ще стане, ако банките откажат кредитиране дори и при спечелен проект. Имам известна част от сумата, но тя е достатъчна за началните разходи- инвестиционен проект, подготовка на проекта според изискванията на програмата и за таксите за издаване на визи за проектиране и строеж / съответно консултантски услуги , които ползваме за това/. И остава много млка част, която не е достатъчна да покрие остатъка от 30% от стойността на проекта. Да кажем така – имам 10 %, остават още 20% , които мислех да са на кредит. Да не говорим, че все още авансовото плащане все още е само 20%, което съвсем не е достатъчно за първоначалните дейности. т.е. ще трябва и частично финансиране / пак чрез кредит/ за стартиране и довеждане до определено ниво на проекта.т.е. Момента на междинното плащане. И ако всички банки реагират така как ще се справим без кредит.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0