Проектонаредбата за мярка 19.3 – готова

Проектонаредбата за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е готова. Проектът е публикуван на страницата на МЗХГ – ТУК.

До 100 хил. евро ще е максималната помощ, която местните инициативни групи (в това число и рибарски) могат да разходват при транснационално сътрудничество. Ако сътрудничеството е вътрешнотериториално, субсидията е 50 хил. евро.

Отделно от това наредбата предвижда за подготвителните дейности да се разработват проекти, в които субсидията да е съответно 25 хил. евро – за транснационално сътрудничество и 10 хил. евро – за вътрешно.

В проекта на наредба се посочва, че допустимите разходи са принос на всеки един от кандидатите за реализиране на проекти по подмярка 19.3.

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” има за цел осъществяване на съвместни дейности: обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и др., допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и на ПРСР 2014 – 2020 г., стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво, създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност, подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0