Проектонаредба допълва мярка 10 от ПРСР със субсидии за пчелни семейства

пчелин

Земеделското министерство публикува дългоочаквания от пчелари и земеделски производители проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Виж ТУК)

Нормативът е допълнен с въвеждане на ново направление по мярката – „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“. Направлението е насочено към опазване на биоразнообразието в страната.

Бъдещите бенефициенти трябва да отглеждат поне 51 вида растения, които са медоносни. Предвидено е сключването на договори между земеделските производители и регистрираните в Агенцията по храните с поне 20 пчелни семейства пчелари. Предвидената субсидия е 129.48 евро на хектар. Ставката е изчислена на база пропуснати ползи и допълнителни разходи, като са отчетени пропуснати ползи от намален добив поради ограничения в използваните препарати за растителна защита и допълнителни разходи, свързани с осигуряване на необходимия брой пчелни семейства за дейностите по направлението.

В проектонаредбата са заложените изисквания за ограничения при използването на препарати за растителна защита и разнообразие на отглежданите култури.

Кандидати по направлението могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол. Стопаните трябва да имат сключен договор с пчелар/и с регистриран пчелин/и по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По направлението могат да кандидатстват и собственици на регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност пчелин с най-малко 20 пчелни семейства.

С цел осигуряване на достатъчно количество медоносна растителност е определена гъстота на паша от най-малко едно пчелно семейство на 0,5 ха, посочва в мотивите си към проектонаредбата зам.-министър Васил Грудев. Пчелините трябва да са разположени на отстояние до 1 км от площите, върху които ще се извършват дейности по направлението.

Други промени в наредбата са свързани с изискванията, които трябва да спазват кандидати по направление „Контрол на почвената ерозия“, за дейността превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи и за получаване на компесанторно плащане след първата година.

Предвид постъпило писмо от страна на Българско дружество за защита на птиците, с искане за промяна в обхвата на местообитанията на зимуващи гъски и червеногуша гъска, е предвидена възможност за предоставяне на специализиран слой към Държавен фонд „Земеделие“, който може да бъде ограничен до площи, които в максимална степен отговарят на целите на направлението за опазване на застрашените видове птици, сочи Васил Грудев.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0