Производителите на канабис ще получават разрешение от министъра за срок от 3 години

Публикуван е проект на Наредба за отглеждане на растения от рода на конопа

Производителите на канабис ще получават разрешение за дейността си от земеделския министър за срок от 3 години. Данни за тях или фирмите им ще бъдат публикувани в официален общодостъпен регистър. Това е  залегнало в Проекта на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.

За да получи разрешение от земеделския министър, фермерът подава заявление, в което посочва фирмени данни или адреса си, ако е физическо лице, площите и номер и дата на регистрацията (пререгистрацията) му като земеделски производител. Освен това стопанинът не трябва да е бил осъждан по определени членове от Наказателния кодекс. Производителят трябва да подпише също така декларация, че няма да прибира разделно, използва или преработва части от конопеното растение (листата и/или цветните и плодните).

Комисия, назначена от министъра, ще разрешава или отказва производството на канабис на съответния земеделец. Разрешението ще е валидно за период от 3 години.

Притежателите на разрешение трябва да представят в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ежегодно в срок до 30 юни етикетите от опаковката на семената и документи за качеството на посевния материал. В 10-дневен срок от всяко засяване се подава справка по образец за действително извършена сеитба на семената. Отново в 10-дневен срок след прибиране на конопените растения от всяка реколта се декларира вида и количеството на  продукцията от конопени растения и/или семена, получена от засетите площи и идентификационни данни за складовите помещения. В 10-дневен срок след реализиране на продукцията на растенията се представя заверено копие на разходооправдателен документ, удостоверяващ продадените количества от всяка реколта на търговец и/или преработвател.

Производителят на канабис трябва също така да разполага с официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ, че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни.

 

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0