Промени при директните плащания: Със счетоводни документи стопаните ще доказват реализирани добиви

касови бележкиМинистерството на земеделието и храните променя Наредба 3 от 2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания в частта на обвързаните помощи. Проект на наредбата е публикуван на страницата на министерството. Измененията са във връзка с нотификацията, с която България предлага нов ред за разпределение и получаване на обвързана подкрепа.

В проектонаредбата се уточнява, че изискваният минимален добив от плодовете и зеленчуците, чието производство ще се подпомага, трябва да бъде и реализиран. Реализацията се доказва с

– фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на Търговския закон;

– документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато
кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица. (Ето пълният текст на чл. 6, ал. 1:

Чл. 6. (1) Счетоводният документ е хартиен или технически носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и регистър:
1. първичният документ е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция;
2. вторичният документ е носител на преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, получена от първичните счетоводни документи;
3. регистърът е носител на хронологично систематизирана информация за стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи.)
– Кандидати по ал. 2, т. 1 с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани съгласно чл. 12 от Закона за храните в група 02 от регистъра на храни от неживотински произход към националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на
едро и дребно с храни от животински и неживотински произход на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция

Същевременно с предложението се регламентира и контролът по отношение отпускането на средства по горецитираните схеми за обвързана подкрепа въз основа на представените от кандидатите документи, като се създава чл. 32а, съгласно който когато след извършена оторизация Държавен фонд “Земеделие” установи недължимо платени и надплатени суми по схемите по чл. 29, 30 и 31, предприема необходимите действия за събирането им съгласно чл. 27 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0