Променя се наредбата за прилагане на Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

В наредбата се включват условията, при които бенефициентите ще получат увеличена с 10% финансова помощ по проекти свързани с т. нар. „нови предизвикателства”. Друг основен момент е увеличаването на авансовото плащане до 50% от стойността на одобрената субсидия, за проекти, които са договорирани след август 2009 г. и през 2010 г.

john-deere-tractor Министерство на земеделието и храните изготви промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. В наредбата се включват условията, при които бенефициентите ще получат увеличена с 10% финансова помощ по проекти свързани с т. нар. „нови предизвикателства” от Европейския план за икономическо възстановяване. Това могат да бъдат инвестиции, директно свързани с производството на мляко; инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на земеделското стопанство или свързани с производството на биогаз, на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса; инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия; както и инвестиции в стопанствата във водоспестяващи технологии.

john-deere-tractorДруг основен момент е увеличаването на авансовото плащане до 50% от стойността на одобрената субсидия, за проекти, които са договорирани след август 2009 г. и през 2010 г. От промените става ясно също, че субсидията за инвестиции, свързани с прилагането на Нитратната директива, ще бъде в размер на 85% от общите допустими разходи за одобрени проекти в рамките на 2010 г.

john-deere-tractorНяма да подлежат на финансиране инвестиции, които са разположени в нитратно уязвими зони или се използват основно за дейности в такива зони. Също и при условие, че инвестициите са директно свързани с изпълнението на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони. Изключение от тези условия правят инвестиции, които са директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания за капацитета на съоръженията за съхранение на оборския тор в земеделското стопанство. Това е съгласно Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони и за млади фермери, получаващи подкрепа по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР.

Вижте проекто НАРЕДБАТА

Източник: „Министерство на земеделието и храните”

21 Comments
 1. разполагам с обор на мое име с нот.акт в стопански двор на бившето ткзс защо не мога да кандидаствам по мярка 121 ос 1 и кога държавата ще промени най после статута на тези земи,защото като мен са стотици кравари попаднали в задънена улица

 2. разполагам със обор във бившето ткзс,земята е държавна как да кандидаствам по мярка 121 ос 1 за модернизиране в кравеферма за 50 крави

 3. Reply
  мария радева 27.06.2010 at 13:27

  здравейте,бих искала да попитам какви са възможностите за кандидатстване по проект за финансиране на охлювъдна ферма вече съществуваща.благодаря предварително

 4. Reply
  Ивайло Янков 19.05.2010 at 15:36

  Приятели,

  Екипа на Finansirane. eu поднася най – искрените си извинения за неотговарянето на вашите въпроси към нас. Това се дължи на технически проблем, свързан с преместването на информационния портал Finansirane. еu на собствен сървър.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 5. Reply
  Иван Иванов 14.04.2010 at 10:52

  Здравейте г-н Янков,
  Възнамерявам да кандидатствам по мярка 121 за изграждане на сушилня за билки.Инвестицията ще е на територията на Община Брезово, която попада в нитратна зона.Запознах се с нардба 8 и не съм сигурен че съм допустим за кандидатстване заради приложение 1 и 2 защото не откривам никъде че билките са допустими.
  Ако съм допустим за кандидатстване ще Ви помоля да ми изпратите цените си за рарзботване на проект по мярка 121.

  Поздрави
  Иванов

 6. Reply
  Красимир Цеков 17.03.2010 at 16:30

  Г-н Янков , бихте ли ми пратили на електронната поща условията и реда на заплащане на Вашите услуги при кандидатстване по мярка 121
  Предварително благодаря.

 7. Reply
  Иавайло Здравков 05.03.2010 at 12:12

  Здравейте отново,

  Точно това означава, но е хубаво да се ползва консултант, за да няма проблеми при подготовката на проекта Ви.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 8. Reply
  Julia Nikolova 04.03.2010 at 22:05

  Благодаря Ви,г-н Янков. Това означава ли,че през април,когато нещата са ясни, ще има време един стопанин да предприеме съответните стъпки,за да кандидатства в срок? Става дума особено за човек,който до този момент не се е интересувал и не е наясно откъде да започне и какво да подготви.
  Между другото, след като прочетох доста неща в сайта Ви, съм впечатлена от професионализма и добронамерения тон,който поддържате в комуникацията с всеки един от нас. Поздравления!

 9. Reply
  Иавайло Здравков 04.03.2010 at 11:04

  Здравейте Юлия,

  Вариантът е Мярка 121, но тя към момента е затворена. Към април тази година ще има яснота кога ще отвори. Това е положението към настоящия момент не сте изтирвали срокове просто трябва да се изчака малко.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 10. Reply
  Julia Nikolova 02.03.2010 at 22:36

  Здравейте,г-н Янков. Имам близък в с.Марчево,Гърмен. Човекът гледа около 200 и кусур овце и продава мляко,но вече издъхва бе пари. Има нужда от финансова помощ. Възможно ли е да кандидатства за мярка 121-модернизация на фермата си или мярка 112, Млад фермер? С него работи и 20-годишния му син. А може би е по-удачен някакъв друг вариант,за който ние не знаем и дано не сме пропуснали вече…Но наистина нещо трябва да се направи.
  Ще Ви бъдем благодарни, ако ни насочите и ни дадете полезна информация.

 11. Reply
  Искра Михайлова 01.03.2010 at 0:44

  Здравейте,

  интересевам се по Мярка 121 от Програмата за селските райони, възможно ли е да кандидатствам за изграждане на пчелина – подвижно пчеларство.Освен платформите за кошерите, Подпомага ли се закупуването на самите кошери- магазини, пчелните семейства и инвентар и оборудване за първична преработка на меда- центрофуги и др. В такъв случай след като е подвижно пчеларство, има ли значение дали общината е селска и приоритетна за Мярката. Общината е Търговище. В наредбата също е записано, че 5 години нямам право да променям мястото на инвестицията при сключване на договор за финансово подпомагане. В този случай,както искам да развивам подвижно пчеларство, смята ли се че това е територията на страната или греша.

 12. Reply
  Иавайло Здравков 05.02.2010 at 13:19

  Здравейте на Всички,

  Вече е създадена новата тема във форума на Finansirane.eu и приканвам всички, които искат да се включат да го направят там!

  Това е линк https://finansirane.eu/forum/novite-promeni-programa-rsr-ili-protiv-t178.html към темата: Новите промени по програма „РСР” – За или Против!

  Иво Янков

 13. Похвално предложение г-н Янков! Прав сте, че така се умножава вероятността в спора да открием истината и евентуално да помогнем нормативната база да се съобрази с практиката и в крайна сметка да работим успешно! Предлагам просто да създадете линк във форума към вече споделеното, за да не се повтаряме.
  Ние вече споделихме своето мнение, остава да се надяваме че УО на програмата се интересува от мнението на бенефициенти, консултанти и други с опит, идеи и предложения!

 14. Reply
  Иавайло Здравков 05.02.2010 at 12:15

  Здравейте приятели,

  Много интересен дебат се заформи тука!
  Бих Ви направил предложение да коментираме тази тема във форума на http://www.finansirane.eu/forum/ за да може повече хора да изкажат своето мнение!

  Благодаря Ви предварително!
  Иво ЯНКОВ

 15. Reply
  Димитър Анастасов 05.02.2010 at 12:03

  Основателно е да се изисква бизнесплана на електорнен формат, само при условие, че формата и съдържанието в Ексел фомат е зададено от Управляващия орган на програмата. Всяка друга форма на изискване е неоснователна, тъй като в действителност за оценка на бизнес плана от представения бизнес план от кандидата се въвеждат изходни данни, и не са значителни на брой, за да се оцени жизнеспособността на бизнес плана.Тъй като не е предложена такава форма в Ексел от Управляващия орган, считам, че това изискване, поражда условия „кражба“ на интелектуален труд и ноу-хау от разработката на проекта.Мотивите, че електронния формат ще улесни оценяващите не е основателна.

 16. Не съм съгласна с това „Риск, какво да се прави“. И от нас зависи това „какво да се прави“. Докато не посочваме грешките и неизправностите навреме, те ще ескалират. В крайна сметка мерките по ПРСР „се базират на идентифицираните нужди на агро-хранителния сектор, околната среда и населението в селските райони в България ….за подкрепа на подобряването на околната среда и качеството на живот в селските райони“
  А от бизнес-плана(„съгласно приложение №5“), който е в word-формат какви данни ще „пренасят“? Няма нищо сложно и проблемно при прехвърляне на екселски таблици в текстови формат – елементарно упражнение е дори за средношколци.За какви грешки при пренасяне на данни от електронни таблици говорим, нали са натрупали достатъчно опит до момента, доказано е че са останали само най-добрите. Ами тогава ще повишаваме компютърната грамотност ли, що ли? Или ще се работи „в ползу роду“ (да не се разбира фамилията, а онзи същия народ от селските райони)

 17. Подаването на бюджета в електронен формат си е нож с две остриета. От една страна имаше преди голям шанс да се допусне техническа грешка при пренасянето на таблиците от Excel на Word. Освен това самите чиновницие, след като си предадете проекта вкарват вашите данни в техни електронни таблици, за да проверят сметките и да направят финансова оценка по формули за рентабилността на вашия проект. Там си представете какви възможности за грешки има. Има риск да ви вземат проекта, но както спомена колегата можете да махнете формулите. Относно подписите няма как да се предпазите. Аз лично знам по ОПКС за такива измами. Риск, какво да се прави!

 18. Reply
  Димитър Анастасов 04.02.2010 at 13:04

  Здравейте,

  съгласна съм напълно с г-жа Колева, по-горното изказване,
  защото, ако се изисква представяне на бизнесплана на електронене носител, съответно е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО формата и съдържанието да е зададено от МЗХ или прилагащата структура тази програма. В противен случай- това си е КУРОПЦИОННА практика. Трябва освен да се пренапишат наредбите, ако изискват представяне на бизнесплан в електорен вариант- РА е редно да има зададена форма на таблиците, по-специално, които изисква в ехел, както е по повечето ОП.
  Също смятам, че това е опит да се краде ноухау, но вариант е да се представи ехел формат на бизнес плана само със числа, а без формули за изчисления, защото това няма как да го изискват, при условие, че зададената форма не е разработена от МЗХ.

 19. Оповестените промени в Наредби №№ 8, 10, 24, 25, 29 и 30 дават все пак някаква надежда, че министерството излиза от зимния сън. Предложените промени са идентични за всички мерки. Похвално е увеличаването размера на авансовото плащане, признаването на лизинга, затягането на контрола и мониторинга, опита да си прецизират изискванията. И тук идват въпросите:
  1) Защо не беше проведено допитване, за да се обвържат промените с казусите от практиката;
  2) Къде при този т.нар.двустранен процес са задълженията и отговорностите от страна на управляващият орган. В смисъл какво става, ако сроковете по разглеждане не бъдат спазени (както показва практиката до момента), защото „мярката по тази програма не покрива разходи за лихви”
  3) Интересува ме обосновката на следното нововъведение: „В чл. 30 се създава ал. 1а: „(1а) Бизнес-планът по образец съгласно приложение № 5 се представя и на електронен носител, като таблиците, включени в бизнес-плана, са във формат „xls”.“ ?!! Ето тук недоумявам с какво тази нова алинея, ще ми гарантира, че моят проект няма да се клонира по добре познатата схема (от САПАРД, ФАР и другите предприсъединителни програми) „copy-paste“. Все пак това е моят интелектуален труд и на фирмата/консултанта, на който отново АЗ съм платил. Или може би тук ще разрешат (отново по реда на Наредбите) да си защитя файловете си от посегателство ?! За мен не е основание доводът, че така щяла да се повиши прозрачността и ускори работата на администрацията, защото би трябвало на проверка, оценка и особено внимание да подлежи бизнес-плана, представен на ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, защото там на всяка страничка от него фигурира МОЯТ подпис. Улеснявайки мултиплицирането на проектните предложения не се ли връщаме към старите корупционни практики и схеми?

 20. Reply
  Иавайло Здравков 26.01.2010 at 14:03

  Здравейте Константин,

  Според измененията на Мярка 121 ако село Ветрен дол община Септември попада в нитратна зона то тогава Вие няма да може да кандидатствате с проект по Мярка 121. Относно това, кога ще отвори все още няма яснота за тази година. В момента, в който стане ясно или имаме информация ще излезе материал по въпроса.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 21. Reply
  константин Кръстев 23.01.2010 at 13:00

  Здравейте,г-н Янков
  искам да Ви попитам мога ли да кандидатствам за изграждане на инсталация за капково напояване инвестицията е в с Ветрен дол община Септември,която мисля, че е в нитратна зона и кога це бъде отворена мярката за прием на документи.
  Благодаря ви предварително.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0