Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР 2014-2020 ще стартира до края на 2015 г.

До края на 2015 година се очаква да стартира първият прием на проектни предложения по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Процедурата ще осигури безопасни условия на труд в предприятията, както и ще подобри работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси. Чрез постигане на целите ще се подобри качеството на работните места и ще се увеличи производителността на труда в предприятията. Приемът на проектни предложения ще се извършва в рамките на няколко крайни срока. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 80 млн. лв.

Допустими кандидати ще бъдат всички микро, малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели. При разработване на проектното си предложение всеки кандидат трябва да съобрази следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 левa

Интензитетът на безвъзмездната помощ е до 100%, като за бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране. За бенефициенти големи предприятия интензитетът на безвъзмездната помощ е до 80% , като минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.

Много важно за кандидатите ще бъде условието, че трябва да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията за период от 6 месеца след приключване на проекта. Целева група в контекста на процедурата се явяват заетите в предприятията лица.

Дейностите по процедура „Добри и безопасни условия на труд“, които ще получат подпомагане са следните:

  • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, включително възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
  • Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;
  • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;

– Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

– Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

– Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

– Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

– Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика;

  • Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.;

 Тук е изключително важно да се уточни, че задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, няма да бъде допустима дейност по настоящата процедура.

Повече информация и отговори на вашите индивидуални въпроси по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 може да получите от нашите експерти.

Последвайте ни и на нашата Фейсбук страница, за да имате достъп до най-актуалната информация свързана с финансирането на Вашия проект навсякъде и по всяко време!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0