Процедура „Развитие на клъстери в България“ е отворена за кандидатстване до 28.04.2017 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти „Развитие на клъстери в България“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

Допустими за финансиране са дейности по три компонента, а именно:

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера:

  • Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на компютърно оборудване за нуждите на административното тяло на клъстера;
  • Повишаване капацитета на административното тяло  на клъстера  за управление и координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики.

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация:

  • Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове:

  • Насърчаване на клъстерния маркетинг:

  • Публичност и визуализация на проекта;
  • Одит на проекта.

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау:

  • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности;

Приложимите режими на държавна/минимална помощ са: 

По Компонент 1 и Компонент 2 – „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013;

По Компонент 3 – регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.04.2017 г.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0