Публикуван е нов подробен индикативен график за приеми по ПРСР през 2017 г.

МЗХНов подробен Индикативен график за прилагане на Програмата за развитие на селските райои (ПРСР) през 2017 г. е публикуван на интерет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). В него са указани приблизителните срокове, в които ще се извърши обществено обсъждане за всяка конкретна мярка, издаване на министерска заповед, откриване на прием на бизнес планове.

Най-бързо ще се приложат консултантските мерки, които се прилагат от Националната служба за съвети в земеделието – 2.1.2 и 2.1.1. Бюджетите им ще се определят през юни и юли, а те ще са отворени юли, август и септември. Да припомним, че Съветите в земеделието ще помагат безвъзмездно в изготвянето на проекти по мерки 4.1.2 за развитие на малките стопанства и по 6.1 – за младите фермери.

Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТПП за развитие на малки стопанства“ ще се обсъжда през юни. През юли се очаква министерска заповед за отваряне на подмярката. Приемът ще започне в края на август и ще продължи 5 седмици.

Мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ ще бъде разисквана от работна група през юни, общественото обсъждане е през юни-юли, министерската заповед се очаква юли-август, приемът започва от края на август и ще продължи 5 седмици.

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ е с работна група юни, обществено обсъждане юли, заповед август, прием през септеври и октомври за 9 седмици.

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е сред най-късните за годината подмерки. Работната група ще заседава едва в края на август, Комисията по наблюдения ще си свърши работата през септември, октомври започва общественото обсъждане, ноември се чака министерската заповед, приемът на проекти ще е през декември.

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ ще събере през юли първо работна група, а после и Комитет по наблюдение, обществено обсъждане ще има през септември-октомври, заповед през ноември и прием през декември.

Мярка 14 „Хуманно отношение към животни“ (към която служебното управление не искаше да поглежда – б.р.) ще е с обществено обсъждане през юни. Юли се очаква заповед, а в средата на август за 5 седмици тя ще бъде отворена за прием.

Иновационната мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ ще събере работна група през юли, Комитет по наблюдение отново през юли, общественото обсъждане е през септември, министерската заповед октомври, а приемът в продължение на 6 седмици ще е през ноември и част от декември.

Мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от обществото местно развитие (ЛИДЕР)“ ще има прием през юли и август за 8 седмици, като преди това ще бъде спазена процедурата.

Мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ също ще е с прием през юли за 4 седмици.

Мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие“ ще се забави във времето. Нейният прием ще е през декември.

Общинската мярка 7.3 „Широколентова инфраструктура“ ще е отворена за прием на проекти през октомври за 4 седмици.

Мярката за храмовете 7.6 ще е с прием от 9 седмици през ноември и декември.

Мярка 8.6 „Инвестиции в технологи за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ ще се отвори за проекти през октомври за 8 седмици.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0