Развитие в оценката на проектите по подмярка 6.4.1

Приемът по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. приключи на 7 декември 2018г. От тогава мина почти година и сега кандидатите започнаха да получават уведомителни писма във връзка с провеждането на оценка на проектните предложения.

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектните предложения се осъществяват през системата ИСУН  чрез електронния профил на кандидата. Важно е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила на проекта в ИСУН.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Уведомителните писма, които кандидатите получават към момента, са свързани с установени липса на документи или друга нередовност при проверката на проектите. Оценителната комисията изпраща на кандидатите уведомление чрез системата ИСУН за установените липси/нередовности и определя 15-дневен срок за тяхното отстраняване.[/box]

Важно е да се знае, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата, т.е проектът може да бъде отхвърлен и кандидатите няма да получат финансиране.

Искаме да напомним, че за дата на получаване на уведомителните писма се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите от изпращането на уведомлението от оценителната комисия в ИСУН, а не от датата на отваряне на профила или имейла.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Добре е всички кандидати по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. и по трите направления – производство, услуги и занаяти, да проверяват регулярно профилите си в системата ИСУН, както и имейл адресите, с които са регистрирани в системата.[/box]

Припомняме, че оценката на проектните предложения включва:

  • Етап 1: Предварителна оценка;
  • Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта;
  • Етап 3: Техническа и финансова оценка.

През юни 2019г. приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения за услуги и за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., подадени през „ИСУН 2020“. Проектните предложения бяха оценени и класирани, спрямо броя получени точки по критериите за подбор. Резултатите от работата на комисията са публикувани на интернет страницата на ДФ “Земеделие”.

Проектните предложения, оценени с не по-малко от 40 точки по критериите за подбор и представляващи до 130 % от бюджета (определен със Заповед № РД 09-830 от 04.09.2018г.) и подбюджетите (посочени в Условията за кандидатстване) ще бъдат разпределени за следващ етап от обработка. Те подлежат на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, както и на техническа и финансова оценка.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.4.1 за процедурата за услуги е 35 000 000,00 евро, а за производство – е 30 000 000,00 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ на общите допустими разходи за един проект и в двете направления е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният – левовата равностойност на 600 000 евро.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0