Салдата на ДФЗ и ДФЗ – Разплащателна агенция се разминаха с близо 1.8 млн. лв.

ДФЗГодишните салда за 2014 г. на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) и ДФ“Земеделие“ – Рзплащателна агенция (РА) се разминаха с близо 1.8 млн. лв. Това е посочено в одитния доклад за годишния финансов отчет за 2015 г. на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ). Несъответствието е по сметката „Разчети с бюджети по държавния бюджет за събрани средства и извършени плащания“. Сумата, с която се разминават годишните счетоводни сметки на фонда и ДФЗ – РА е в размер на 1 768 370 лв., според констатациите на Сметната палата. Сумата ще бъде преведена от бюджетната сметка на ДФЗ в сметката за средства от Европейския съюз.

Във връзка с одита, земеделският министър е подготвила доклад до правителството, който обосновава подготвения „проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2016 г.“ Той е публикуван на страницата на министерството.

Според доклада, въпросното несъответствие е в резултат на неравнени разчети между системите на фонда и ДФЗ – РА през 2014 г. Разликата е в резултат на това, че не се е прилагал подхода за огледално отчитане на разчетите между двете структури по отношение на извършени прихващания от и за сметка на средства по схемите на национални доплащания.

В предложения проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на ДФЗ за 2016 г., министърът предлага липсващата сума от 1 768 370 лв. да бъде възстановена чрез намаляване на утвърдените разходи по показател „Издръжка и други текущи разходи“, бюджетна програма „Администрация“ в същия размер.

Втората стъпка, предложена от земеделския министър, е да бъдат увеличени утвърдените разходи по показател „Субсидии за нефинансови предприятия“, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД” по политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони с 1 768 370 лв.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0