След приема по мярка 6.3: Подадени 3 755 проекта при бюджет за 2 000

дребно стопанствоДФ „Земеделие“ обяви първоначални данни за приключилия на 12 август прием на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони.

Общият брой на подадените в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ заявления за подпомагане е 3 755 с общ размер на заявената субсидия 110 160 435 лева. Най-много проекти за стартово развитие на малки стопанства са подадени в областите Благоевград, Стара Загора и Бургас, а най-малко кандидати има в областите София (град) и Перник.

Сумата на субсидията за подадените към момента проекти по подмярката надвишава с 51 486 435 лева бюджета от левовата равностойност на 30 милиона евро, предвиден по настоящия прием за подпомагане на малки земеделски стопанства. Това означава, че 1 755 проекта ще останат извън класацията.

Фондът ще премине към процедура по ограничен бюджет и ще направи ранкинг на проектите. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените бизнес план и документи. Проектите се класират според получените при предварителната оценка по критериите за подбор точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за този прием бюджет.

Условията и редът на прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са разписани в Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Чрез подмярката се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0