Списък на банките сключили Рамкови споразумения с МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката подписа Рамкови споразумения с банковия сектор за полагане на съвместни усилия за стимулиране развитието на предприятията чрез сътрудничество при изпълнението на схеми за безвъзмездна финансова помощ за инвестиции, които се реализират в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.

Посоченият списък не е окончателен и ще бъде актуализиран след подписване на Рамкови споразумения с други банки (списъка е подреден по азбучен ред):

ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД
Адрес централно управление:
гр. София 1202, бул. „Мария Луиза“ 79
Телефон: 0 800 1 BANK (0 800 1 2265); (+359 2) 9215 404; (+359 2) 9215 414; (+359 2) 9215 487
Факс: (+359 2) 981 93 07; (+359 2) 980 21 02; (+359 2) 980 52 07
Интернет страница:
http://www.bank.allianz.bg

„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД („БАКБ АД“)
Адрес:
София,ул. „Кракра“ 16
Тел 02/965 83 58 ; Факс 02/ 944 50 10
Интернет страница:
http://www.bacb.bg

„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД
Адрес централно управление:
София 1000, бул. „Витоша“ 3
Tел. 02/ 980 56 54;факс 02/ 987 48 98, 981 85 79
Интернет страница:
http://www.piraeusbank.bg

„БАНКА ДСК“ ЕАД
Адрес централно управление
ул. „Московска“ 19, София 1036, България
тел. (+359 2) 93 91 220, факс (+359 2) 980 64 77,
e-mail: call_center@dskbank.bg, Tlx: 25043; 22719,
Интернет страница:
http://www.dskbank.bg

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД
Адрес за кореспонденция:
1404 София, бул. „България“ № 83А
факс: 854 81 99; телекс: 25300
e-mail: office@ibank.bg
Интернет страница:
http://www.ibank.bg

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД
Адрес централно управление:
1303, София, бул.Тодор Александров“ 81-83
Телефон:02/81 20 234, 81 20 111 ; Факс: 02/81 20 222, 920 42 01; Телекс: 23 319
Е-mail : iabank@iabank.bg
Интернет страница:
http://www.iabank.bg

„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД
Адресцентрално управление:
София 1000, България, ул. „Граф Игнатиев“ 10
Тел. 02/ 980 93 62;Факс 02/ 980 89 48; Telex: 23593, 24044
corpbank@corpbank.bg
Интернет страница:
http://www.corpbank.bg

ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД
Адрес централно управление:
бул. „Е. Тотлебен“ 30-32, София 1606, България
Интернет страница:
http://www.unionbank.bg

„НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА“ АД
Адрес:
София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 1
тел.: 02 /  9 306 333; факс: 02 / 9 306 321
office@nasbank.bg
Интернет страница:
www.nasbank.bg

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД
Адрес централно управление
София 1040, ул. „Света София“ 5
Тел.: (00359 -2) 811 + вътрешен, Факс: (00359 -2) 988 08 22, Телекс: 25092
E-mail: info@ubb.bg
Интернет страница:
http://www.ubb.bg/EUPrograms.aspx

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД
Адрес централно управление
гр. София 1000,ул. „Врабча“ 6
Тел. 02 9300 111; факс. 02 9300 270
Интернет страница:
http://www.municipalbank.bg

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД
Адрес:
София 1797, бул. „Драган Цанков“ 37
тел.: 02 / 817 1100, 02 / 817 1101
София 1000, ул. „Стефан Караджа“ 10
тел.: 02 / 91 001, 02 / 91 001 00
Интернет страница:
http://www.fibank.bg

„ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ АД
Адрес централен офис
бул. Христо Ботев 131
тел.: (02) 81 35 100; факс: (02) 81 35 110; Телекс: 22207 PROCRE BG
E-mail: contact@procreditbank.bg
Интернет страница:
http://www.procreditbank.bg

„РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
Адрес централа:
София 1504, ул „ Гогол“ 18/20
Телефон (+359 2) 91 985 101; Факс(+359 2) 943 45 28
Интернет страница:
http://www.raiffeisen.bg

„СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ“
Адрес:
бул. Мария Луиза № 2, ЦУМ Бизнес център, ет. 5
тел. (359 2) 9175 100;факс (359 2) 9819 914
Интернет страница:
http://www.citibank.com/bulgaria/

„СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД (СИБАНК)
Адрес:
България, София 1000, ул. „Съборна“, № 11А
Тел: 9399110, 9399125
Интернет страница:
http://www.eibank.bg

„СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД
Адрес централно управление
9000 Варна, България, бул. „Вл. Варненчик“ 92
Тел. +359 52 686 100; факс +359 52 601 681
Интернет страница:
http://www.sgeb.bg

„ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД
Адрес:
София 1000, България, бул. „Цар Освободител“ № 8
Телефон:  +359 /2/ 93 57 171; Факс: +359 /2/ 989 48 48
Интернет страница:
http://www.dbank.bg

„ТОКУДА БАНК“ АД
Адрес централно управление
София 1000, ул.“Георг Вашингтон“ № 17
тел: (02)  403 79 00; (02)93 29 101; факс: (02) 403 79 99; (02) 981 53 78
e-mail: headoffice@tcebank.com
Интернет страница:
http://www.tcebank.com

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД
Адрес централа:
1000 София, пл. ″Света Неделя″ № 7
тел. 02/923 2111; факс. 02/988 4636; Телекс 22031
Интернет страница:
http://www.bulbank.bg

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД
Интернет страница:
http://www.ccbank.bg

ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА „ТЕКСИМ“ АД („ТЕКСИМБАНК“ АД)
Адрес: София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 107
телефон: 02/333 240, 314 038, 318 038; факс: 02/333 240, 314 038, 318 038
e-mail: us@teximbank.bg
Интернет страница:
уеб сайт: www.teximbank.bg

„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД
Адрес централно управление
София 1048, бул. Цар Освободител 14
Телефон: (02) 8166 000; Факс: (02) 988 81 10
Електронна поща: contact postbank.bg
Интернет страница:

2 Comments
 1. Reply
  Krasimir Atanasov 22.04.2009 at 0:02

  Разработвам проект за производство на биоенергия от отпадъци.

  Контактувам с американска фирма която изгражда подобни обекти в Европа.
  Оновните модули в предприятието са:реактор за пиролиза /метода е световно признат и широко се използа в САЩ и Австралия/, мелница с възможност за смилане на бали с битови отпадъци и генератор за производство на 5MW ел. енергия.Такова предприятие решава три основни проблема на този век :
  1.Рециклира 70т.отпадъци.
  2.Произвежда ел.енергия.
  3.Използва отпадъчите за производство на гориво.
  4.Отпадъчните подукти са качествени твърди горива.

  Американските колеги могат да доставят част от необходимата техника и да садействат в изграждането на цялостно предприяте.
  Те могат да гарантират изваждане на европейски сертификати за дейноста и технологията.
  Такъв проект ще струва – 8/10 мил. евро.

  Въпроса ми е:
  Има ли банка която би финансирала 1/2 от проектната стойност?
  Срок на възвръщане на инвестицията – 4 години.

  k.atanasov@abv.bg

  • Здравейте Красимир,

   Моя съвет към вас е лично да проверите възможностите за финансиране отстрана на някоя от банките за реализиране на вашия проект. Това, което мога да Ви кажа, е че всички банки предлагат така нареченото „мостово кредитиране”, което е обвързано с инвестиционни проекти по евро програмите. Или иначе казано, ако имате одобрен проект към някоя от донорските програми, банките могат да Ви предоставят финансиране до 100% на база одобрен проект към Оперативна програма.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0