Начало / Общи / Аквакултури / СТАРТИРА прием по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

СТАРТИРА прием по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

На 02.08.2018г. е обявена за прием процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-2.011 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

С мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ се цели изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 285 345 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ – 30 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 550 000  лева, като интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е  50 % от общите допустими разходи.

Допустими кандидати по мярката са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

*Клонове на юридически лица, регистрирани в РБългария, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Ферма за отглеждане на риби – ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ !

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

 1. възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури;
 2. изграждане на нови съвременни пълносистемни или непълносистемни стопанства;
 3. инвестиции в създаването/преустройство на рибовъдни стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността им;
 4. ефективно използване на естествените ресурси, в това число намаляване потреблението на вода чрез многократното й използване (оборотни системи);
 5.  намаляване отрицателното въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, биологичното и генетичното разнообразие на дивите популации и техните хабитати;
 6. инвестиции с цел повишаване добавената стойност на рибната и нерибна продукция и подобряване качеството и безопасността на продукта;
 7. повишаване на енергийната ефективност с въвеждането в стопанствата за аквакултури на възобновяеми източници на енергия и намаляване на енергиините загуби;
 8. повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 9. диверсификация на продукцията от отглежданите видове риба или други аквакултури;
 10. подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора и/или въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите, включително въвеждане на интегрирани системи;
 11. свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 12. диверсификация чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на стопанството за производтво на аквакултури, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите;
 13. други дейности по прилагането на технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и въвеждането на нови технологии.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП): ТУК

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17.00 ч. на 14.10.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: [email protected]

Крайният срок за подаване на проектни предложения е  04.11.2019 г. до 17:00 ч.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

София 02 489 69 59 Пловдив 0879 373 335 Варна 0888 580 069

ВИЖ СЪЩО

Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.

През 2020 година ще бъдат обявени процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.