С нова заповед европейската помощ за крави е увеличена с близо 3 лв., а за овце намалена с лев

Земеделският министър Румен Порожанов издаде нова заповед за разпределяне на европейската помощ от 11.3 млн. лв. за животновъди. В нея ставката за овце и кози е намалена с близо 1 лев – от 4.20 на 3.27 лв. за животно. Ставката за крави и биволици пък е увеличена от 20.36 лв. на 23.17 лв. за глава добитък.

Според новата заповед ще има субсидия за всяко животно в стадото, независимо дали в стопанството има 10 или 5 000 животни. Това е уточнено в точка III, която гласи: Общият размер на плащанията по т. II за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

 

Ето пълния текст на заповедта, издадена на 4 август:

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Отменям Заповед № РД 09-576 от 19.07.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

II. Определям размера на допълнителното плащане със средства от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1613 на Комисията, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки както следва:

1. Схема за подпомагане на дребномащабни стопанства:

     1.1. За крави и биволици – 23,17 лв./животно.

     1.2. За овце-майки и кози-майки – 3,27 лв./животно.

2. Схема за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:

     2.1. За крави и биволици:

            2.1.1. в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.

            2.1.2. в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.

            2.1.3. в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.

            2.1.4. в стопанства от 701 до 1000 животни – 92,68 лв./животно за първите 200 животни.

            2.1.5. в стопанства от 1001 и повече животни – 115,85 лв./животно за първите 200 животни.

    2.2. За овце-майки и кози-майки:  

            2.2.1. в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.

            2.2.2. в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.

            2.2.3. в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.

            2.2.4. в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

            2.2.5. в стопанства от 2001 и повече животни – 16,35 лв./животно за първите 500 животни.

3. Схема за прилагане на екстензивни методи за производство:

     3.1. За крави и биволици:

            3.1.1. в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.

            3.1.2. в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.

            3.1.3. в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.

     3.2. За овце-майки и кози-майки:

             3.2.1. в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.

             3.2.2. в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.

             3.2.3. в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.

             3.2.4. в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

ІІI. Общият размер на плащанията по т. II за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

IV. Помощта да бъде изплатена от Държавен фонд „Земеделие” на земеделските стопани, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема, съгласно указанията за предоставяне на помощ, утвърдени със Заповед № РД 09-754/03.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните – Приложения № 1, 2 и 3, без да се провежда нов прием на заявления.

V. Броят на животните в стопанствата по т. ІI и III се определя въз основа на заявените за подпомагане през 2016 г. животни по схемите за обвързани с производството директни плащания за животни и/или по преходната национална помощ за овце-майки и/или кози майки.

VI. Неизразходваните средства от бюджета на ЕС да бъдат използвани за плащанията по т.1.

VII. Определям краен срок за изплащане на помощта от ДФ ”Земеделие” – 1.09.2017 г.

VIII. Заповедта да се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на ДФ „Земеделие“ в деня на нейното издаване. Контрола за изпълнение на настоящата заповед възлагам на д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

РУМЕН ПОРОЖАНОВ (П) Министър

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0