Технологична модернизация – Малки и средни предприятия

От 23.10.2013 до 23.12.2013 ще бъде отворена за прием на проектни предложения процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Как обаче можем да се възползваме от възможностите за безвъзмездно финансиране и какво е необходимо, за подготовката на проектно предложение.

Кой може да кандидатства

Процедурата е насочена към предоставяне на безвъзмездно финансиране на предприятия в следните отрасли, съгласно КИД 2008:

– Сектор С „Преработваща промишленост“.

– Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти далекосъобщения”;

– Сектор М  „Професионални дейности и научни изследвания”  –  само  кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Приоритетни за финансиране по настоящата процедура са проектите, на високотехнологични и средно високотехнологични производства  –  раздели с код C20, C21, C26, C27, C28, C29 и С30, съгласно класификацията на Евростат, както и предприятията от сектор М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

По процедурата можете да кандидатствате, ако имате предприятие със седалище и адрес на управление в България (не оперирате през клон), което е микро, малко или средно според чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (на графиката са показани критериите за определяне според ЗМСП).  Седалището и адресът на управление не трябва да попадат в обхвата на общините, финансирани по ПРСР – може да ги видите тук. (За микро предприятия)

Допълнително е нужно предприятието Ви да е извършвало дейност поне три последователни данъчни години, т.е. поне 2010, 2011 и 2012. През 2012 за отделните категория предприятия е нужна и реализацията на минимален оборот. (виж. графиката).

Подпомагани проекти

По процедурата се подпомагат проекти които целят:

  1. Стартиране от предприятието на нова дейност, в допълнение към сегашната
  2. Разширяване на настоящата дейност
  3. Диверсификация на продукцията чрез добавяне на нови продукти
  4. Фундаментална промяна на цялостния производствен процес

За какво може да се кандидатства

Условно допустимите за финансиране разходи се разделят на 2 елемента:

1. Елемент „Инвестиции” , където влизат

1.1. Покупка и доставка/ изграждане и инсталиране на машини и съоръжения в производсвото (т. нар. Дълготрайни материални активи)

1.2. Покупка на дълготрайни нематериални активи, например: софтуер, патенти, лицензии, полезни модели, ноу хау и т.н

2. Елемент „Услуги”, където влизат

2.1.  Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и управление на проекта след одобрение – максимално ограничение 10 000 лева.

Обърнете внимание на договора си за консултиране, възможно е в неговия предмет да бъде отбелязано, че се отнася само за подготовка , а неговата стойност да бъде съобразно двете дейности.

2.2. Визуализация на проекта  (разходи за стикери, които задължително трябва да се залепят върху закупеното оборудване и изработката на информационни табели, съгласно изискванията по ОП „Конкурентоспособност) – максимална ограничение 2 000 лева.

2.3. Одит на проекта – за проекти с получена безвъзмездна субсидия над 750 000 евро – максимално ограничение 5 000 лева.

Размер на финансирането

Размерът на финансирането се определя като процент от разрешения размер на цялата инвестиция.

За макро и малки предприятия финансирането е в размер на 70% от всички разходи, а при средни предприятия – 60%.

Границите за стойността на проектите са:

(лева)

Минимален размер

Максимален размер

Предприятия

% субсидия

Субсидия

Инвестиция

Субсидия

Инвестиция

Микро

70%

100,000.00

142,857.14

500,000.00

833,333.33

Малки

70%

200,000.00

285,714.29

1,000,000.00

1,666,666.67

Средни

60%

300,000.00

500,000.00

2,000,000.00

2,857,142.86

KK-MM
[signoff]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0