Три заповеди на министър Порожанов може да намалят плащания по мерки 10, 11 и 214

Плащанията към бенефициенти по мерки 10, 11 и 214 от Програмата за развитие на селските райони за 2017 г. могат да бъдат напълно отрязани или намалени. Основание за това дават три проекти на заповеди на земеделския министър Румен Порожанов. С тях той въвежда задължението да бъдат спазени нормативни изисквания, за да се извършат плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ по ПРСР 2007-2013 г, по мярка 10 „Агроекология и климат“ и по мярка 11 „Биологично земеделие“.

В докладите към трите заповеди е цитиран съответния член на наредбите за условията и реда за прилагане на мерките. Текстът в трите наредби е идентичен и гласи:  „Когато в резултат на административни и/или проверки на място, извършвани от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, се установи неспазване на базови изисквания или изисквания по управление по ангажименти за площи, животни или пчелни семейства, плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите.“

 

В проектите на заповедите към съответната заповед от 2017 г. в  т. 1 след думите „кампания 2016 г.“ е добавено „и кампания 2017 г.“

Останалите два проекта на заповеди са подобни.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0