Три пъти повече проекти и субсидии за улици и тротоари заявиха по мярка 7.2 общините

тротоар, мярка 7.2Три пъти повече проекти и субсидии заявиха за ремонт на улици и тротоари общините по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Това съобщиха от фонда след като приключиха предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите по 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Ранкингът е извършен публично в присъствието на представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), които наблюдаваха процеса на оценяването.

202 са приетите проектни предложения за дейността „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“. Общият размер на заявената субсидия е 374 064 251,85 лева

От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор предложения на последващо разглеждане подлежат 63 проекта. Общият размер на финансовата помощ на проектите, които ще бъдат разгледани, е 118 595 180,28 лева при определен със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет от 50 милиона евро.

Всички проекти са оценени съгласно изискванията на Наредба 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към заявлението документи. Проектите се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

Кандидатите по подмярка 7.2 за тази дейност могат да направят индивидуална справка за броя получени точки, включително и по отделните критерии за подбор, на следния линк: http://www.prsr.bg/proekti/index.html

В случай на несъгласие с получения брой точки от предварителната оценка по критериите за подбор, кандидатите могат да подадат аргументирани писмени възражения в деловодството на ДФ „Земеделие” – София в срок до 30 декември 2016 г. включително.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0