Фондация „Лале”

Програмата за малки грантове се изпълнява с подкрепата на Фондация Oрание Фондс и Фондация СКаН и е насочена основно към неправителствени организации в малки населени места. Програмата има за цел да насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности, свързани с:

 • решаване на конкретни социални проблеми
 • подобряване условията на живот
 • улесняване достъпа до информация и обслужване
 • подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения
 • повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми (общуване, развитие, образование, възможности на пазара на труда и др.)
 • преодоляване социалната изолация на възрастните хора чрез инициативи на взаимопомощ и само помощ и общуване между поколенията
 • традиционни за общността събития, културни дейности, традиции, занаяти и обичаи, съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на жизнената среда или разрешаването на местни проблеми
 • въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа, предоставяне на социални услуги в общността.

Очаква се представените проекти да:

 • представляват инициативи, които са от значение за местната общност
 • предлагат нови възможности и перспективи за хората
 • спомагат за решаването на конкретни социални проблеми или специфични местни нужди, идентифицирани от общността
 • насочени са към подобряване на условията на живот
 • са замислени и изпълнявани от местна организация с подкрепата и участието на общността
 • предполагат устойчивост на дейностите и резултатите във времето
 • основани са на партньорство между НПО и местната власт
 • водят до конкретно измерими практически резултати
 • предполагат активно участие на хората, към които са насочени
 • стимулират полагането на доброволен труд
 • имат моделен характер, т.е. приложими са и в други населени места и региони на страната
 • най-малко 30% от общия бюджет са осигурени от кандидатстващата организация – включително собствени средства, дарения, финансиране от други източници и/или доброволна работа.

Не се предоставя финансиране за:

 • разходи по предварителната подготовка на проекта
 • административни разходи и институционална подкрепа
 • самоцелни ремонтни дейности и офис обзавеждане
 • хуманитарни дейности и спортни инициативи, включително лагери, школи, празници и др
 • дейности в областта на здравеопазването
 • научни изследвания и издателски разходи
 • еднократни мероприятия, срещи, конференции, кръгли маси, освен ако не са обоснована съществена част от дейностите по проекта
 • бизнес инициативи, социално предприемачество, професионално обучение и трудова заетост
 • политическа дейност
 • учредяване на фондове, отпускане на кредити и стипендии.

Продължителността на дейностите по проекта в зависимост от характера и целта им може да е от един до 12 месеца.  Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева. Очаква се по-голямата част от постъпилите проекти да търсят финансиране в рамките на 2000 – 4500 лева. Очаква се също кандидатстващата организация да представи минимален собствен /или от други финансови източници/ принос,  които да  не по-малко от 30% от общата стойност на проекта. Приносът може да бъде финансов или остойностен не финансов. Като не финансов принос могат да се представят остойностени дарения, стоки и услуги и положен доброволен труд на база на извършена работа съгласно съответен протокол. Собственият принос следва да се планира така, че поне частично да обезпечава дейностите по проекта по време на изпълнението му.

В рамките на проекти, отговарящи на изброените критерии, програмата финансира и ремонтни дейности и/или обзавеждане, пряко свързани със създаването на подходящи условия за постигане на целите на проекта.

2 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 18.02.2011 at 14:59

  Здравейте Любомир,

  Ние отдавна не работим с проекти в социалната сфера и не ги следим много, но бих Ви посъветвал да се обадите до Фондация „Лале“ за да Ви обяснят от там.

  Това е техния уебадрес: http://www.tulipfoundation.net/id-21/Contact-Us.html

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Reply
  Любомир Димитров 18.02.2011 at 14:13

  Здравейте,

  финансирането по програма „Лале“ в сила ли е все още? Защото не виждам коментари, а публикацията е от 2008 г.

  Другият ми въпрос е, проектите по тази линия, ако са одобрят, могат ли да започнат от средата на годината, например от 1-ви юни, или финансирането трябва да започне от началото на следващата година?

  Поздрави,
  Любомир

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0