100% финансиране на центрове за професионално обучение

Програма за развитие на селските райони предоставя възможност за получаване на 100% безвъзмездна финансова помощ за центрове за професионално обучение (ЦПО). 

В края на този месец се очаква да отвори за прием на проектни предложения подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020г.

Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

Подмярката предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ на висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научни институти и опитни станции.

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]По подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ се подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското и горското стопанство. [/box]

По настоящата процедура кандидатите получават безвъзмездна финансова помощ, която се отпуска на база действително направени и платени разходи за:

 • възнаграждение на лектор, техническо лице /сътрудник,
 • наем на зала, мултимедия
 • кафе-пауза
 • обяд и вечеря за лектора и обучаемите (когато е необходимо)
 • пътни разходи, превоз до базите за практика, нощувки за лектора и обучаемите (когато е необходимо)
 • материали – информационни материали за обучаемите лица

Максималната стойност на финансиране на разход за едно обучено лице е в съответствие със заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. суми за вид курс или семинар, както следва:

 • За курс с минимална продължителност 150 часа – на стойност 2 364 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 100 часа – на стойност 1 595 лв. за един обучаем;
 • За курс с минимална продължителност 30 часа – на стойност 524 лв. за един обучаем;
 • За семинар 8 часа – на стойност 61 лв. за един обучаем;
 • За семинар 18 часа – на стойност 180 лв. за един обучаем.

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]Всеки курс или семинар трябва да бъде обособен за конкретен вид допустима целева група – земеделски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства) или горски стопани (вкл. и заетите лица в техните стопанства). [/box]

Във всеки курс участниците трябва да бъдат разпределени в учебни групи, с максимален брой до 30 лица в група, които се обучават по едно и също време и място по учебната програма на дадения курс.  До като участниците в един семинар трябва да бъдат разпределени в групи, с максимален брой до 60 лица в група, които участват по едно и също време и място по темата на дадения семинар.

Едно лице  може да бъде включено в:

 • един дългосрочен (100 или 150 учебни часа) и/или
 • до два краткосрочни (30 учебни часа) курса на различни теми и/или
 • неограничен брой семинари на различни теми.

ЦПО, университети и институти получават финансова подкрепа

Центрове за професионално обучение  са допустими кандидати за провеждане на курсове за обучение и/или за семинари – като трябва да отговарят на следните условия:

а) да са институции съгласно чл. 18, т. 6 от ЗПОО и

б) да имат право да обучават по професии по минимум едно от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, за придобиване на квалификация по професия от Списък на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО, публикуван на интернет страницата на  НАПОО и

в) да имат съответстващи лицензирани специалности за включените в проектното предложение курсове за обучение по част от професия, проверими на  интернет страницата на НАПОО.

По настоящата процедура няма изискване за минимален размер на безвъзмездната финансова помощ. Изискването за максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 1 000 000,00 лева. 

Допустимите кандидати за подпомагане могат да подадат по едно проектно предложение за финансиране на допустимите дейности.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/” icon=”” target=”false”]София 02 489 69 59[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/” icon=”” target=”false”]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/” icon=”” target=”false”]Варна 0888 580 069[/button]

1 Comment
 1. Reply
  Кадрие Хюсеин 18.09.2021 at 11:27

  Здравейте,
  Моята идея е да се създаде подвижна физко-химична лаборатория за да се покаже нагледно експериментите по химия и физика на децата от провинцията, където не разполагат с лаборатории по тези науки. Така ще се засили интереса към тези науки, а маже би ще се стимулира и изучаването им. Тъй като недостига на химици и физици е огромен.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0