Кои европейски програми ще се отворят за бизнеса през 2016 г.

Камелия Димитрова

Автор: Камелия Димитрова, мениджър в консултантска компания Novek

Една от най-силните години на еврофондовете за бизнеса се очертава да бъде 2016 г. Тази година ще има възможности за кандидатстване по най-масовите и стимулиращи предприемачеството инициативни схеми. След огромния интерес и многобройните инвестиционни проекти, които бяха подадени през 2015 г., няколкократно превишаващи бюджетите по отворените процедури, одобрените проекти по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), ще започнат своето изпълнение през 2016 г.

В българската икономика ще навлязат инвестиции на стойност над 500 млн. евро, като в тази сума са и мерките по Програмата за развитие на селските райони.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ (ОПИК) ще се отворят редица значими процедури за бизнеса. Това са схемите за разработване и внедряване на иновации; за енергийна ефективност – както за малки и средни предприятия, така и за големи предприятия; за „Развитие на управленския капацитет на МСП“, която се очаква да стартира през месец май, и в която ще има възможност да се кандидатства за разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление.

През месец януари успешно стартира процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, която ще финансира проекти, внедряващи иновации, в секторите ИКТ и информатика; Мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии. Големи предприятия ще могат да кандидатстват за повишаване енергийната ефективност, през месец октомври по едноименната процедура от ОПИК. Месец декември ще бъде отворен за прием по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации”, която ще доведе до нарастване дела на предприятията, разпространяващи иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на същите.

В началото на година (месец януари) ще стартира масовата и дългоочаквана схема по ОП „Развитие на човешки ресурси”– „Добри и безопасни условия на труд”, която, както се разбира и от самото заглавие, е насочена към увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд. Там финансирането е до 200 000 Евро, като безвъзмездната финансова помощ се предоставя в размер от 100 % от одобрените за финансиране разходи.

През месец март се очаква да стартира и друга дълго чакана процедура, а именно „Обучения за заети лица”, насочена към повишаване квалификацията на заети служители/работници и осигуряване възможност за обучения по чужд език и дигитална компетентност.

С подобна насоченост е и процедура „Специфични обучения за заети лица”, която цели повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал, както и създаване на устойчива заетост, чрез предоставяне възможности за специфични за предприятията и работните места обучения, извън публичния сектор.

Изготвянето и управлението на проект е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнение. В едно изречение, подготовката на проектна документация включва разработването на бизнес план, апликационна форма и бюджет, спрямо изискванията на финансиращата програма. Независимо от желанията, идеите и убежденията на кандидатите, всяка програма или схема има заложени определени строги критерии и изисквания. Допускането на стандартни грешки; неспазване на някое от изискванията или грешно попълнени декларации или бюджет могат да бъдат фатални и да доведат до отхвърляне на проекта.

Препоръчително е кандидатите да се обърнат към екип от специалисти, които са наясно с всички процеси и етапи, през които се преминава, за да бъде постигната крайната цел, а именно одобрението на проекта, доброто му управление и изплащане на субсидията в рамките на заложените срокове.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0