Кредитиране

Когато спечелите проект той трябва да бъде финансиран. Как? Научете тук

0

От няколко месеца работим усилено по намирането на решение на един от основните проблеми, които спъваха реализирането на одобрените проекти до момента - ...

0

В съответствие със съвременната тенденция за увеличаване производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), Уникредит Булбанк ...

0

На 06.7.2007 г. редица представители на банкови институции подписаха Меморандум с Министерството на земеделието и храните.  Според Меморандума земеделските ...

0

Министерство на икономиката и енергетиката подписа Рамкови споразумения с банковия сектор за полагане на съвместни усилия за стимулиране развитието на ...

0

MKB Unionbank e част от международната група на Bayern LB/MKB Bank. Тя е една от най-стабилните, отлично управлявани и подходящо позиционирани кредитни ...

0

Банка ДСК ще съдейства на настоящите и бъдещите си клиенти да получат достъп до предоставените от Европейския съюз и Държавния бюджет средства, чрез ...

0

Кредит по програма на МТСП Кредит, предлаган при условията на Програма на Министерството на Труда и Социалната Политика за стимулиране на заетостта. Целева ...

0

Европейски програми Банка "Пиреос България” АД и Министрество на икономиката и енергетиката подписаха рамково споразумение за сътрудничество при ...

0

Токуда Агро "Токуда Банк" АД предоставя на земеделски стопани (физически и юридически лица) кредити за оборотни средства, обезпечени със залог върху вземане ...

0

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК  АД  консултира и финансира проекти на свои клиенти, които ще кандидатстват по мерки на ОП “Регионално развитие”, ОП “Развитие на ...

0

Възможности: • Кредит за изготвяне на проекта • Дългосрочен целеви инвестиционен/ оборотен кредит • Краткосрочен кредит (мостово финансиране) - до ...

0

ПроКредит Банк подпомага малките и средни предприятия при усвояването на средства по програми на Европейския съюз и други възможности за безвъзмездна помощ. За ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0