ВЕИ
0

НОВИ ИЗКУПНИ ЦЕНИ, ВЛЕЗЛИ В СИЛА ОТ 01.09.2012 С РЕШЕНИЕ НА ДКВЕР

0

От доклада на регулатора за новите цени на възобновяема енергия от юли, който беше публикуван в сряда, става ясно, че преференциалната тарифа за енергията, ...

0

ЗЕВИ (Закон за енергетиката и възобновяеми източници) Обн., ДВ, бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от ...

0

Положението при изграждане на ФВ – Централа посредством финансиране по програма „РСР“ – МЯРКА 312/311 е следното Приятели, Положението при изграждане на ФВ ...

1

Има няколко основни акцента, които оказват сериозно влияние при избора ни да инвестираме във ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, и смело можем да кажем, че те са повече от ...

0

Утвърждаване на цени на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници , при които инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага ...

0

Днес е публикувано решението на ДКЕВР за определяне на преференциални цени за изкупуване на електричество произведено от ВЕИ, които ще влязат в сила на 1 юли ...

0

Измина малко повече от един месец след приемането на новия закон за ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници)и какво се случва на практика към момента? ...

0

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) публикува предложение за нова тарифа за изкупуване на електроенергията от ВЕИ Уважаеми колеги и ...

0

За 3 дни София ще се превърне в място за среща между експерти и инвеститори от Югоизточна Европа, работещи в сектора на зелената енергия За 3 дни София ...

1

Бизнесът се нуждае от свежи пари, за да може да реализира своите ЕЕ и ВЕИ проекти. Темата е изключително актуална и е сред основните акценти на тазгодишния ...

0

Енергетиката в България генерира над 75 % от вредните парникови емисии и работи предимно с вносни суровини. Целите, които стоят пред нас, и необходимостта от ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0