Начало / Общи / Производство

Производство

Как да повишите производствения капацитет на Вашето малко или средно предприятие до 21.05.2019 г.

конкурентоспособност-2019

До 21.05.2019 г. всички микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 3 финансови години и развиват своята дейност в една от определените групи сектори от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020, могат да повишат своя производствен капацитет, като подадат документи по отворената за кандидатстване процедура „Подобряване …

Виж още »

„Дефиле на младото вино“ в Пловдив

“ Дефиле на младото вино“ – богата културна програма, винени дегустации и традиционна българска кухня,  на които може да се насладите от 24 -30 ноември 2014 г. в град Пловдив. Фестивалът е запазена търговска марка, регистрирана от “ Съвета по туризъм “ на град Пловдив, за организиране и провеждане на …

Виж още »

Трамплин за производствения сектор в сферата на енергийната ефективност

Дата на стартиране: 28.06.2012г. Дата на приключване: 31.10.2013г. Финансови параметри на програмата Максимален размер на помощта Минимален размер на помощта 2 000 000 лв. няма Представената безвъзмездната помощ се определя в зависимост от вида на предложените проекти, както следва: За проекти, свързани с реализирането на инвестиции само съгласно Списъка на …

Виж още »

Стартира новата схема по програма КС – „Технонологична модернизация в малки и средни предприятия“

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта (Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:

Виж още »

Предстоящи процедури по ОП “Конкурентоспособност”

Основна цел на процедурата: инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти

Виж още »

Стартира нова процедура по програма „КС“ за 2011 г. „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Основната цел на процедурата да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика

Виж още »

Покриване на международно признати стандарти, програма „Конкурентноспособност“

Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения …

Виж още »

Технологична модернизация в големи предприятия

Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България за постигането на технологична модернизация чрез насърчаване изпълнението на инвестиционни проекти, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти, процеси, услуги и технологии като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на големите предприятия в страната.

Виж още »