НПО
0

Справка за приетите заявления, одобрени проекти и извършени плащания по стартиралите мерки от ПРСР към 11.05.2009 г. ОС 1 111 "Професионално обучение, ...

0

Според източници на електронната медия Finansirane.eu, мярката представляваща най - сериозен интерес „Технологична модернизация в предприятията" ще отвори в ...

0

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура и/или оборудване за следните дейности: 1.Строителство, реконструкция и рехабилитация на ...

0

Евро средства за вашите служители, ако искате да подобрите човешкия си ресурс и повишите конкурентноспособната на вашата фирма... Основната цел на тази ...

0

Веднъж взели решението да въведат система за управление на качеството, някои – а особено малки и средни (МСП) – предприятия често се чувстват несигурни как ...

0

Внимание!!! За Общини ПРИОРИТЕТНА ОС 2: РЕГИОНАЛНА И МЕСТНА ДОСТЪПНОСТ ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДКРЕПА Операция 2.1: Регионална и местна пътна инфраструктура; ...

1

Основната цел на програмата е да съдейства за растежа и подобряване конкурентноспосоността на малките и средни предприятия посредством финансирането на бизнес ...

0

„Модернизиране на земеделските стопанства”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г Общи положения: Мярка “Модернизиране на ...

0

„Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година Обхват на дейностите: Помощта се ...

0

През 2007 година стартираха две почти идентични по параметри програми за сътрудничество: 1. Норвежката програма и 2. Финансовия механизъм на ЕИП позната още ...

0

Пари за НПО, СГО и Държавни администрации       Структурите на гражданското общество (СГО) могат да кандидатстват с проекти по следните две ...

0

Приоритети: Околна среда, ВЕИ, Човешки ресурси, Здравеопазване, Укрепване капацитета на местната власт, Опазване на европейското културно наследство.  Цели и ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0