Общини
0

Приемът по подмярка 7.2 за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на ...

0

Справка за приетите заявления, одобрени проекти и извършени плащания по стартиралите мерки от ПРСР към 11.05.2009 г. ОС 1 111 "Професионално обучение, ...

1

Една от основните задачи при разработването на бизнес плана е набирането на възможно най- детайлна информация по всяка от точките към него. За да се случи това ...

0

  Представяме на вашето внимание условията и критериите за финансиране на проекти в областта на опазване чистотата на въздуха от ПУДООС (Предприятието ...

0

Официално стартира НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в ...

0

"Кредитинвест" ООД ,Малта, мултинационален инвестиционен фонд, който инвестира в общински проекти със социално предназначение. Минимална сума, която фонда може ...

0

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура и/или оборудване за следните дейности: 1.Строителство, реконструкция и рехабилитация на ...

0

Евро средства за вашите служители, ако искате да подобрите човешкия си ресурс и повишите конкурентноспособната на вашата фирма... Основната цел на тази ...

0

Веднъж взели решението да въведат система за управление на качеството, някои – а особено малки и средни (МСП) – предприятия често се чувстват несигурни как ...

0

Внимание!!! За Общини ПРИОРИТЕТНА ОС 2: РЕГИОНАЛНА И МЕСТНА ДОСТЪПНОСТ ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДКРЕПА Операция 2.1: Регионална и местна пътна инфраструктура; ...

0

„Модернизиране на земеделските стопанства”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г Общи положения: Мярка “Модернизиране на ...

0

„Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година Обхват на дейностите: Помощта се ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0