Полезна Информация
0

Кампанията по пререгистрация на земеделски стопани за 2016-2017 г. е към своя край. Последният срок е 28 февруари, като за целта земеделските стопани или ...

0

До 19.05.2017 г. всички желаещи имат възможност да представят проектни предложения по процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия". ...

0

Продължение на част I: Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства?  Как да докажем ...

0

"Зад кулисите на европейското финансиране" предизвика истински фурор в Южна България, когато гр. Пловдив бе домакин на първото по рода си събитие в страната, ...

0

До 10.09.2016 г. всички заинтересовани лица могат да изпратят предложения и коментари по документацията по процедура за подбор на проекти "Развитие на клъстери ...

0

Енергия, градове, отпадъци – кои са екологичните и рентабилни решения? В периода 5-7 април ще се проведат изложенията и конференциите ЕЕ и ВЕ (енергийна ...

0

През 2016г., ОП "Развитие на човешки ресурси" ще предостави възможности за повишаване производителността на труда и адаптивността на наетия персонал, както и ...

0

Първите 202 сключени договора по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще бъдат факт до Коледа- това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, на ...

0

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на  Оперативна програма ...

0

На 23 октомври 2015г. се проведе четвъртото заседание на Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие”. Комисията одобри още 73 от ...

0

Във връзка с приключване на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. се изменят и крайните срокове за изпълнение на инвестициите и подаване на ...

0

Проектите по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ от новата ПРСР ще дават приоритет на преработката на българска ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0