Общи
0

„Модернизиране на земеделските стопанства”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г Общи положения: Мярка “Модернизиране на ...

0

„Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година Обхват на дейностите: Помощта се ...

0

През 2007 година стартираха две почти идентични по параметри програми за сътрудничество: 1. Норвежката програма и 2. Финансовия механизъм на ЕИП позната още ...

0

Пари за НПО, СГО и Държавни администрации       Структурите на гражданското общество (СГО) могат да кандидатстват с проекти по следните две ...

0

Следва да представим една поредица от четири статии в която ще засегнем, какви са възможностите за финансиране на туризма в България. Статиите ще бъдат ...

0

Приоритети: Околна среда, ВЕИ, Човешки ресурси, Здравеопазване, Укрепване капацитета на местната власт, Опазване на европейското културно наследство.  Цели и ...

0

Развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Важно: Очаквайте скоро подробности във връзка с програма „Развитие на селските райони” 2007 – 2013г. Кой може ...

Compare items
  • Total (0)
Compare
0