Гаранционни програми в подкрепа на предприятия в сектор „Рибарство“ по ОПРСР

В рамките на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 (ОПРСР), „Национален гаранционен фонд” ЕАД (НГФ), разработи и предлага на предприятията от сектора подкрепа чрез гаранции за изпълнение на техни проекти, по които има сключени договори по Оперативната програма с Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА)

ГАРАНЦИОННИ ПРОГРАМИ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОР РИБАРСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО 2007 – 2013 Г.

В рамките на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 (ОПРСР), „Национален гаранционен фонд” ЕАД (НГФ), разработи и предлага на предприятията от сектора подкрепа чрез гаранции за изпълнение на техни проекти, по които има сключени договори по Оперативната програма с Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА).

ОТ ГАРАНЦИИТЕ НА НГФ ЕАД ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СЛЕДНИТЕ ОСИ / МЕРКИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА:

 • Мярка 1.3 Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност;
 • Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата;
 • Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми;
 • Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура;
 • Мярка 3.3 Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и покрити лодкостоянки;
 • Приоритетна ос № 4 Устойчиво развитие на рибарските области.

ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПРСР 2007-2013 СА:

 • Гаранции за инвестиционни кредити и кредити за оборотен капитал за стартиращи и действащи предприятия по смисъла на Закона за МСП, които са бенефициенти по ОПРСР;
 • Контра-гаранции по банкови гаранции за авансови плащания към бенефициенти по ОПРСР 2007 – 2013;
 • НГФ ще гарантира до 50% от размера на кредитите или банковите гаранции;
 • Максималната сума по гаранции за един кредитополучател или свързани с него лица, без значение по колко броя кредити, ще бъде:

(а) за микро и малки предприятия (с персонал до 100 човека) до 500 000 лева, и

(б) за средни предприятия ( с персонал от 101 до 250 човека) до 1 000 000 лева;

 • Срок за включване на кредити в гарантираните портфейли по ОПРСР: до 30.09.2015 година;
 • Срок на гаранциите: до 10 години;

Гаранциите са безплатни за предприятията, които се ползват от тях!

ГАРАНЦИИОННИТЕ ПРОГРАМИ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ЧРЕЗ НЯКОЛКО ИЗБРАНИ СЛЕД КОНКУРС БАНКИ:

 • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
 • РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
 • СИБАНК ЕАД
 • ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ФИНАСИРАНЕ СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ:

Търговските баки са поели ангажимент да осигурят облекчени условия за финансиране за предприятията, ползващи гаранции по посочената Програма:

 • Удължен срок за издължаване на кредитите;
 • По-ниски размери на договорните лихви – до 7,50%, както и на някои такси и комисиони;
 • Облекчени процедури при разглеждане на исканията за кредит или банкова гаранция;
 • По-ниски от стандартните изисквания за обезпечение по кредитите.

Източник: „ИАРА“

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0