Защо да инвестираме в производство на АКВАКУЛТУРИ? (ОБНОВЕНА)

Има няколко основни акцента, които оказват сериозно влияние при избора ни да инвестираме в ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ, и смело можем да заявим, че те са повече от благоприятни:

 • Сериозното финансиране от програма „Аквакултури“ – Мярка 2.1 – Производствени инвестиции в аквакултурата;
 • Аквакултурата, която е един от основните приоритетни на ЕС;
 • Българският пазар е слабо развит, що се отнася до търсенето на качествени рибни продукти произведени в България (качествен шаран е трудно да бъде намерен отгледан в садково стопанство);
 • Постоянно нарастващата консумация на риба и рибни продукти, както в България така и в съседните страни.

Ето няколко примера на различни модели на отглеждане на риба с промишлени цели.

Затворена рециркулационна система за отглеждане на риба.

Затворена (рециркулационна) система

1 – Голям резервоар или друго изолирано място за отглеждане на рибата, 2 – Най-често отглежданите риби в този вид затворени системи са барамунди, 3 – Хранене (Може да бъде ръчно или напълно автоматизирано.

Полу-затворена система за отглеждане на риба.

Полу-затворена-система

1 – Вход на прясна вода, 2 – Изход на мръса вода, 3 – Помпа, 4 – Видеовете отглеждани по този метод са най-често скариди или друг тип морски риби.

Отворена активна система (Тип садкова)

Отворена активна система

1 – Закотвяне на садката към дъното на водния басейн, 2 – Храненето тук може да бъде ръчно или напълно автоматизирано, 3 – садкова система, 4 – Отпадъци

Отворена пасивна система

open-aquaculture-passive-1024x608

1 – Тази система се използва основно за отглеждането на миди, 2 – Храненето е естествен процес. Тоест храната се доставя от самата среда, 3 – Подобни система са подходящи за речни устия и море.

Нека да разгледаме защо е толкова добра инвестиция!

Изграждането на аквакултурни ферми е сериозно финансирано по програма „Аквакултури“ –Мярка 2.1 – Производствени инвестиции в аквакултурата, като Вие може да получите до 3 500 000 евро на проект, от които 60% е безвъзмездна помощ (2 100 000 евро). Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат по дадената мярка е левовата равностойност на 7 000 000 евро.

Трябва да знаете, че когато предприемете това начинание получавате 60% безвъзмездна помощ. Вие може да кандидатствате както за изграждане на нова акваферма така и за модернизация на вече съществуваща.

ВАЖНО: Други допустими разходи са:

 • Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на фермата: електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери, както и специализиран транспорт за превоз на зарибителен материал;
 • Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
 • Сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с аквакултурното производство;

Какво трябва да знаем при подготовката на проектната документация?

Целият цикъл при подготовката на един проект за финансиране по Мярка 2.1 може да бъде разделен на три основни етапа:

A. Подготовка на задължително прилежащата проектна документация, както и подготовката на самия бизнес план + финансова обосновка;

a) Това е старта! Основните акценти тук са проектирането на аква фермата +технологична част (Имайте предвид, че за да се обоснове конкретен разход по програмата, той трябва да е обоснован в технологичния проект) и разработката на бизнес плана. При започване на самото проектиране архитектът и технологът трябва да подготвят така проектите, че те да бъдат съобразени с изискванията на програмата, защото това до голяма степен решава положителната оценка за финансиране на вашия проект. Има тънкости, с които трябва да се съобразите при изчисленията по време на подготовка на бизнес плана. Ттук всяка грешка е ФАТАЛНА, допуснете ли я, знайте че проектът Ви бива отхвърлен моментално (Много хора, които са я допускали могат да потвърдят).

B. Десетдневка

b) Ключов момента за достигане до финала! Когато проектът Ви пристигне в ЦА (Централна Администрация) и бъде разпределен на конкретен експерт, той започва да го оценява, възникват определени спорни моменти, за които той ще изиска допълнително разяснение по определени части на бизнес плана, които не разбира, както и подмяна на определени документи и/или корекции по тях. Когато състави списък с разяснителни въпроси, той бива изпратен до вас и Вие имате 10 дена да върнете исканата информация и/или документи на съответния експерт. Ако Вие не може да се справите в конкретния срок, проектът Ви ще бъде отхвърлен. Както и ако подадете грешна информация, проектът Ви ще бъде отхвърлен. Ако има определени документи, които изискват повече от десет дена срок за набавяне, има начини да се удължи при определена процедура!

C. Подписване на договор с ИАРА (Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури) и започване на изпълнението на проекта по заложените дейности, както и неговото управление.

Разковничето! След като сте подписали договор с ИАРА започва реалното изпълнение на дейностите заложени по проекта. Акцентът тук е правилното отчитане на проекта, което означава, че си гарантирате безпроблемното финансиране от страна на програмата. Тук пак важна роля играе консултантът, защото именно той трябва да следи и да подготвя коректно необходимата документация. – Защо? Всяко своеволие и/или грешно подадена информация води до „отрязване“ на конкретния одобрен разход! И той си остава за ваша сметка. Имайте предвид, че може да подменяте вече одобрени подизпълнители, но това става само по определени правила, с които трябва да се съобразите, и така да бъдат подготвени съответните обосновки, че те да докажат истинността на наложените промени.

[signoff]

Tags:

31 Comments
 1. Reply
  Анастас 07.12.2018 at 22:20

  Здравейте
  Интересува ме за отглеждане на пъстърва колко ка брой и с каква големина трябва да са басейните заботглеждане на рибата и колко минимален броя за да се кандидатства по програма аквакултури .?
  Или по тази програма за отглеждане на шаран какви и колко големино колко наброи като дк. Трябва да са бадейните?
  Мерси

 2. Здравейте,
  Покрай основната ни дейност – басейни, езера и гъвкави резервоа ни се наложи да разработим и
  система за мобилно облицоване на сатки. Чрез нея осигуряваме на модул от 4 садки(размери 18х18м) стъционарно закрепено дъно и мобилни обличащи стени. Стените се спускат вертикално през летния сезон. Така изолираме сатките от останалия обем на водоема. В изолирания обем на сатката може да се осигури подаване на кислород и изсмукване на утаените по дъното отпадъци. Отпъдъците могат с препомпване да се изхвърлят извън водоема(на сушата). През зимния сезон стените се прибират. Спускането и прибирането на стените може да става от един човек – ръчно, с редуктор или с ел.двигател – това се определя от отделения за целта бюджет.
  При интерес може да се свържете с нас на тел.0887321325

 3. Здравейте,
  Покрай основната ни дейност – басейни, езера и гъвкави резервоа ни се наложи да разработим и
  система за мобилно облицоване на сатки. Чрез нея осигуряваме на модул от 4 садки(размери 18х18м) стъционарно закрепено дъно и мобилни обличащи стени. Стените се спускат вертикално през летния сезон. Така изолираме сатките от останалия обем на водоема. В изолирания обем на сатката може да се осигури подаване на кислород и изсмукване на утаените по дъното отпадъци. Отпъдъците могат с препомпване да се изхвърлят извън водоема(на сушата). През зимния сезон стените се прибират. Спускането и прибирането на стените може да става от един човек – ръчно, с редуктор или с ел.двигател – това се определя от отделения за целта бюджет.

 4. Здравейте,искам да попитам в язовир 65 дка. колко садки могат да се поставят,като дълбочината е около 10 м.Колко тона риба може да се произведе.

  • Здравейте отново,
   Малко пояснение към написанато от мен преди малко. Изграждане на садково стопанство в малки язовири/50-100 и повече дка/ е огромен риск. Единственият вариант на такава площ да функционира устойчиво успешно садково стопанство със сравнително нормални посадки е, ако това е река /пример пъстървоото стопанство под яз. Въча, което е на самата река/. И аератори не помагат, защото дори и да се реши проблемът с кислорода /юли-август/, проблемът със замърсяването с азот и фосфор е остава.

  • Здравейте,
   Случайно попаднах на вашия сайт, добре написан и привликателно изглеждащ! Провокацията да Ви пиша са отговорите Ви на потенциални инвеститори. Става дума дали могат да се изградят садкови стопанства в „язовири“ с площ 65 и 25 дка. И отговорът Ви е може!!!! Моля Ви, вземете си хонорарите, но не вкарвайте хората в заблуда, някои от тях си залагат апартаментите за да се занимават с рибовъдство!
   Имам 38 г в рибовъдството, в т.ч. много от най-успешните успешните фермери в една или друга степен са мои ученици или се ползват от съветите ми!
   Поздрави и успехи!

 5. Здр предстои да взема язовир под наем за срок,10,год оставам с впечатление че човек няма ли пари за дадени проекти то изобщо няма смисал да се допитва до вас такалие или греша тоест парите се отпускат от европеиският саюз за този вид бизнес но аз трябва да фложа примерно някви пари да плата на вас мноого пари и чак тогава можеби ще бада одобрен за даден проект вие даржавни сложители ли сте и ако сте зашто трябва да висе плашта за тези услуги,или сте частно практикувашти и с тези правила твардо наложени невиждам как щесе докоснем до евро програми.

  • Здравейте,

   ние не сме държавни служители, а частни консултанти. Следователно сам избирате дали да се допитате до нас или не. Принципът на действие на програмите е следният: финансиране се отпуска за действително заявени и изпълнени дейности, водещи до осъществяване на целите на избрана програма. Преди да кандидатствате трябва да разполагате с определен капитал, който е приблизително 25% от предполагаемата стойност на Вашата инвестиция.

 6. Reply
  Krasimira Georgieva 06.09.2015 at 19:53

  Здравейте
  Възможно ли е финансирането на изграждането на садки в язовир 25 дка.

  • Reply
   Ивайло Янков 07.09.2015 at 14:50

   Здравейте Красимира,

   Възможно е!, но много е важно какъв е размера на инвестицията, тъй като ако е под 50 000 евро не си заслужава целия процес по подготовка на проектна документация чисто финансово за вас!

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 7. Здравейте отново. Благодаря за отговора. Как и къде предлагате да направим срещата? Колко би струвало?
  Лек и успешен ден.

  • Reply
   Ивайло Янков 21.07.2015 at 8:24

   Здравейте отново,
   Може да се направи среща в някой от нашите офиси, ако обаче искате да се видите с мен ще трябва да направим среща в София.
   Моля само поне един ден предварително да се свържете с нас за да уточним ден и час за среща.

 8. Здравейте,
  бих искал да попитам за очакваната скоро да отвори новата програма за аквакултури. Тъй като язовира, който искам да взема е изпразнен и се води в предавариино състояние и трябва да се ремонтира преди да се напълни. Също така самият язовир няма почти никакви документи. Как бихте ме посъветвали, дали ще успея да реставрирам и да му оправя документите? Включва ли извършването на строителноремонтните действия и дали може да се получат пари и в това направление?
  Благодаря предварително!

  • Reply
   Ивайло Янков 14.07.2015 at 8:43

   Здравейте Йордан,
   Програма „Аквакултури“ позволява такъв тип финансиране, но най добре е да направим среща на която да изговорим подробно! Към края на годината се очаква да има прием

 9. Здравейте Антон,
  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Аквакултури“.

 10. Reply
  Антон Димитров 09.01.2013 at 12:35

  Здравей.Интересум се от ферма за сладководни миди.И от къде мога да получа подробна информация

 11. […] за отглеждане на риба и аквапродукти се финансира от мярка 2.1 – Производствени инвестиции в аквакултури. Като нейно логично продължение се явява мярка 2.6 – […]

 12. здравейте искам да попитам възможно ли е изграждането садково стопанство в морето

  • Здравейте Миро,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Аквакултури“ за исканата от вас дейност.

 13. Здравейте,бих искал да попитам как стой въпроса с изграждането на ферма за сладководна риба?И ако нямам наличните 40% които не се финансират-мога ли да започна от някъде,защото бих искал да си отворя такава ферма.Благодаря ви предварително.

  • Reply
   Ивайло Янков 05.06.2012 at 9:23

   Здравейте Ягнин,

   Имайте предвид, че Вие трябва да имате средства до входиране на проектното предложение (Технологичен проект, техническа документация, консултантски и т.н.) Без налични средства няма как да кандидатствате, както и да започнете проекта след неговото одобрение.

 14. iska da popitam v1zmojen li e proekt s sadki v moreto

 15. 3500 000 euro 60% is 2100 000 euro not BGN

  • Reply
   Ивайло Янков 18.05.2012 at 14:13

   Благодаря Ви за отправената забележка! Вече е оправена!

 16. Reply
  Иван Иванов 04.05.2012 at 10:09

  Здравейте!
  Питането ми е следното – бих ли могъл да разчитам на някакво финансиране от ЕС, ако реша да инвестирам в изграждането на затворен цикъл от производство и дистрибуция на храни за различни видове риби. Има ли някаква връзка идейно подобен проект с програма Аквакултура. Ако ли не – има ли друга опция, по която мога да кандидатствам за евро пари.
  Благодаря предварително ! 🙂

  • Reply
   Ивайло Янков 04.05.2012 at 12:34

   Здавейте Иван,

   Вие може да кандидатствате по програма „Аквакултури“ за исканата от вас дейност, тъй като тя е допустима за финансиране. Много е важно как е подготвен технологичния проект за конкретното производство, тъй като на база него се обоснова проекта за финансиране.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 17. Reply
  Mihail Mihailov 03.05.2012 at 13:50

  zdraveite bih iskal da popitam uma li nqkakvo iziskvane za teren,mestnost za golemina na qzovira.blagodarq vi predvaritelno

  • Reply
   Ивайло Янков 03.05.2012 at 15:11

   Здравейте отново,

   От гледна точка на програма „Аквакултури“ няма конкретни изисквания за големина на водоема, но е важно да знаете, че да се обоснове един проект финансово и да има реален смисъл да се прави, то водоема трябва да е поне 50 дка (за язовир) и да има поне 10 – 12 метра дълбочина за да може да се поставят садки.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 18. Reply
  Паскалев 23.04.2012 at 12:54

  Здравейте!
  Бих искал да попитам как стои въпроса с изграждане на ферма за отглеждане на водорасли. Може ли да се кандидатства за финансиране и по коя мярка? Ако може да се кандидатства – каква част от стойността на проекта се финансира? Има ли някакви конкретни изисквания относно терена?
  Благодаря предварително!

  • Reply
   Ивайло Янков 23.04.2012 at 14:33

   Здравейте г-н Паскалев,

   Според официално писмо от Брюксел Вие може да кандидатствате за ферма за отглеждане на водорасли („За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции: […] г) „аквакултура“: отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на техники, предназначени да повишат продукцията на организмите над естествения капацитет в естествената им среда; […]” Съгласно насоките за ЕФР (Vademecum), т. 1.1 (дефиниции), терминът „водни организми” посочени в чл. 3 т.(г от Регламента за ЕФР, включва всички обитаващи водната среда видове – риба, ракообразни, молюски, други безгръбначни и водорасли.)

   Програмата по, която може да финансирате исканото от вас начинание се казва „Аквакултури“ – Мярка 2.1 Финансирането е в размер на 60% от общите допустими разходи, като цялата стойност на проекта Ви не трябва да надвишава 1 000 000 евро.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0