На Вниманието на Общини,НПО,Вероизповедания

social-media-people.JPG

Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, Реконструкция или ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение, Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства и още…..

Допустими дейности

1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;

2. Реконструкция или ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на селото;

5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление.

6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности.

!!!Финансова помощ няма да се предоставя за реконструкция / рехабилитация/ремонт на паметници на културата от национално значение (обявени за такива от НИПК)

Финансови условия

(1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е подпомаган по други програми.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 21, ал.1, т. 4.

(3) Финансовата помощ е в размер на 100 на сто от общите допустими инвестиционни разходи, за проекти на общини.

(4)Когато кандидатите за подпомагане са читалища, юридически лица с нестопанска цел, в т. ч. местни поделения на вероизповедания, финансовата помощ, отпусната по тази мярка, е в размер на 70 на сто общите допустими разходи по проекта и при спазване на чл. 9.

(5) Когато кандидатите са граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради, финансовата помощ е в размер на 50 на сто от общите допустими разходи и при спазване на чл. 9.

(6) Разликата между пълния размер на общите допустими разходи и размера по ал. 2 и 3 се осигурява от кандидата.

(7) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

(8) Минималният размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

(9) Максималният размер на общите допустими разходи за проект представен от общини е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

(10) Максималният размер на общите допустими разходи за проект, представен от читалища, местни поделения на вероизповедания, граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради или юридически лица с нестопанска цел е левовата равностойност на 500 000 евро.

(11) Финансовата помощ за читалища, юридически лица с нестопанска цел, местни поделения на вероизповедания, граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради или, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, за период от три последователни данъчни години годината на плащане и две предходни години.

(12)Една община може да бъде подпомогната за проекти одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на одобрените разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за периода на прилагане на тази мярка.

(13) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

(14) Авансово и/или междинно плащане се допуска при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие“ – РА.

(15) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

(16) Авансово плащане се допуска, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 5 000 евро.

(17) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на дейности по проекта.

(18) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

(19) Когато ползватели на помощта са общини, в случаите на авансово плащане се изисква писмена гаранция от ръководния орган на общината, в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

Изисквания към кандидатите

За подпомагане могат да кандидатстват:

Общини;

Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридическо лице, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията;

Граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за обновяване на населеното място в общините;

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Екипа на Finansirane.eu може да Ви съдейства при разработването на проекта за финансиране както и неговото управление

6 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 29.07.2011 at 10:30

  Здравейте Кристина,

  Единственото, което мога да Ви посъветвам е да се обърнете към Община Младост и от там да Ви окажат съдействие.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Reply
  christina vbanov 29.07.2011 at 10:20

  Zdravite,

  interesuva me dali moze da se otpusnat sredstva za remont i poddruzka na detski polstadki v raion Mladost 1, Sofia bez uchastieto na obstinata.

  Ima li srokove i kakvi sa te?

  Pozdravi.

 3. Reply
  Ивайло Янков 27.10.2010 at 13:56

  Здравейте Росица,

  За съжаление няма както каква страна да кандидатствате с проект за да финансирате подобно начинание. Би могло да участвате под някаква форма ако сте НПО.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 4. Reply
  росица георгиева 22.10.2010 at 17:02

  Зравейте,

  Може ли на местно ниво да изготви проект за ремонт на църква читалище и крепост,без да се ангажира общината.Селото, за което ви пиша е Батошево,общ.Севлиево.

 5. Reply
  Ивайло Янков 25.05.2010 at 11:14

  Здравейте Николай,

  Подобно финансиране може да стане, чрез общината, тоест тя да кандидатства за необходимия ремонт и облагородяване.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 6. Reply
  Николай Николов 25.05.2010 at 0:42

  Здравейте на целия екип.Казвам се Николай Николов и съм читалищен секретар на Народно Читалище „Явин2004“-Варна.Към момента кандидатствам за общинска сграда за безвъзмездно ползване за 10г.но сградата е в много тежко материално положение.Интересува ме възможност за ремонтни дейности очаквам mоже би още тази седмица количествено стоиностната сметка за сумата по ремонта.Това е засега благодаря Ви предварително.
  пожелавам Ви здраве и успех на целиям екип.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0