Подмярка 4.2 – Финансови условия, критерии за оценка, точки

30.11.2015 г. – Стартът на мярката за преработка на селскостопански продукти от ПРСР 2014-2020 е вече ясен. Приемът на заявления за подпомагане ще започне на 30.11.2015 г, ще бъде с продължителност 3 работни седмици и ще приключи на 18.12.2015 г.

Настоящата статия е продължение относно разясненията върху условията и реда за кандидатстване по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Ще получите информация за финансовите условия по мярката и критериите за оценка, които ще бъдат прилагани в условия на ограничен и недостатъчен бюджет. Бюджета по мярката за настоящия прием ще бъде 100 000 000 Евро.

 

КОЛКО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОДМЯРКА  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”?

Финансовата помощ за проекти подадени от микро, малки или средни предпиятия е 50%;

Финансовата помощ за проекти подадени от големи предприятия е 40 %.

Финансовата помощ по тази мярка ще се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Размер на допустимите за подпомагане разходи:

 1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
 2. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.
 3. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №20 от 27.10.2015 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.
 4. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава размера, посочен в ал. 2 и 3 от Наредба №20 от 27.10.2015 г., за кандидатите и/или ползвателите по чл. 7, ал. 1, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

КОЙ ЩЕ ПОЛУЧИ ПРИОРИТЕТ ПО КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА ПО ПОДМЯРКА  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”?

Приоритетите по Подмярка 4.2  ще бъде получен за проекти за

 1. Преработка на суровини от чувствителни сектори съгласно приложение № 5, измерени в тон;
 2. Въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
 3. Постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
 4. Преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
 5. Насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;
 6. Чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
 7. Проекти изпълнявани в Северозападния район.

Проектите ще бъдат оценявани съгласно критериите за оценка, с които може да се запознаете от тук.

Максималният брой точки, които могат да бъдат получени са 90 точки. От значение за получаването им ще бъде сектора в който ще инвестира фирмата, това дали е новорегистрирана, дали има наличен персонал към момента на кандидатстване и какви ангажименти поема да изпълни.

Подробно разписани критерии за оценка на проектите по Подмярка 4.2 може да разгледате от ТУК!  Минималните изискванията и точките, които може да получите за съответствие с критериите са оценка са:

 

Изисквания по критериите за оценка Подмярка 4.2

*1. Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност. С извършване на инвестицията кандидата ще създаде определен брой работни места. Конкретния брой точки ще бъде изчисляван по следния начин:

 • До 5 работни места – 7 т.;
 • От 6 до 10 работни места – 10 т.;
 • Над 10 работни места – 12 т.;

 

**2. Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност. С извършване на инвестицията кандидата ще запази съществуващите (към края на предходната календарна година) и ще създаде определен брой нови работни места:

 • До 5 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 2 нови работни места) работни места – 7 т.;
 • От 6 до 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 4 нови работни места) работни места – 10 т.;
 • Над 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 8 нови работни места) работни места – 12 т.;

Надяваме се, че сме Ви били полезни и сме Ви помогнали да направите своя информиран избор сега!

Последвайте ни и на нашата Фейсбук страница, за да имате достъп до най-актуалната информация свързана с финансирането на Вашия проект навсякъде и по всяко време!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0