Продуктите на MKB Unionbank

unionbankMKB Unionbank e част от международната група на Bayern LB/MKB Bank. Тя е една от най-стабилните, отлично управлявани и подходящо позиционирани кредитни институции на българския финансов пазар. Тя е сред най-динамично развиващите се банки в България, като отчита много добри показатели.
MKB Unionbank предлага и специализирани кредити, разработени за финансиране на проекти по Оперативни програми на Европейския съюз. Заемите са предназначени за компании и общини, които отговарят на критериите за получаване на безвъзмездна помощ по съответната програма.
Банката насочи вниманието си към възможностите, предоставяни от Структурните фондове, като създаде организация на работа, позволяваща подкрепа на клиентите на всички етапи от процеса на реализация на проектите по Оперативните програми. Специализираният отдел „Европейски програми“ оказва съдействие на своите клиенти във всяка стъпка от възникването на идеята за проект до неговата успешна реализация. Консултантите на банката оказват пълно съдействие за реализиране на сделка за финансиране на проект.
Кредитите са разработени специално за финансиране на проектите, като отчитат индивидуалните нужди на клиента по пътя на кандидатстване и/или осъществяване на проектите:

* Кредит „Европейска идея“ – Финансиране на разходите, свързани с проектиране, изготвяне на бизнес планове и консултации във връзка с кандидатстване с проект по Оперативните програми. Размерът му е до 100% от стойността на пред проектните разходи, а максималният срок – до 60 месеца. Валутата, в която се отпуска е левове или евро. Предвиден е и гратисен период, който може да продължи до 6 месеца. Обезпеченията и погасителният план са обект на индивидуално договаряне с всеки отделен клиент.

*Кредит „Европейски капитал“ – Финансиране на разходите, свързани с изпълнение на проект по Оперативните програми. Размерът му е до 100% от стойността на всички одобрени или подлежащи на одобрение инвестиционни разходи без ДДС, а , а максималният срок – до 120 месеца. Валутата, в която се отпуска е левове или евро. Предвиден е и гратисен период, който зависи от срока на изпълнение, но не по-дълъг от 36 месеца. Обезпеченията и погасителният план са обект на индивидуално договаряне с всеки отделен клиент.

*Кредит „Европейски мост“ – Мостово финансиране за финансиране разходите по изпълнение на проект по Оперативните програми, до размера на очакваната безвъзмездна финансова помощ. Той се отпуска само в левове и сумата не може да надвишава размера на одобрената и очаквана безвъзмездна финансова помощ. Максималният срок по този кредит е 36 месеца, като е предвиден и гратисен период, който зависи от срока на изпълнение, но не по-дълъг от 36 месеца..Погасяването се извършва с постъпилата безвъзмездна финансова помощ. Обезпечението е обект на индивидуално договаряне с всеки отделен клиент.

*Кредит „Европейска подкрепа“ – Финансиране на възстановим ДДС, платен при извършването на разходи за реализация на проект по Оперативните програми. Максималният му размер е до 20% от стойността на одобрените инвестиционни разходи, като се отпуска в левове. Срокът е до 42 месеца, но не по-дълго от 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта. Кредитът се погасява с постъпилите суми от възстановен във връзка с инвестицията ДДС по сметката на клиента при банката. Погасяването се извършва с възстановения данък добавена стойност. Обезпечението е обект на индивидуално договаряне с всеки отделен клиент.

Продукти и услуги, предлагани от MKB Unionbank във връзка с реализацията на европроекти:
• Обслужване на различни групи бенефициенти по условията на всички Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони
• Компетентна помощ по условията на Оперативните програми – предварителни консултации при дефиниране на проекта и подходящата Оперативна програма
• Предоставяне на помощ при избор на консултант за проекта при необходимост
• Издаване на документи, необходими за кандидатстване по Оперативните програми (кредитни уверения, банкови референции, писма за намерение и др.)
• Гъвкави кредити, с възможност за индивидуално договаряне, според конкретните нужди на клиента
• Предоставяне на допълнителни банкови услуги, свързани с реализацията на проектите (специални сметки, банкови гаранции и др.)
• Съдействие при мониторинг на изпълнението на проектите
· Предоставяне на пълно банково обслужване на клиентите

За контакти
Владислава Арсова – ръководител отдел
„Европейски програми“
Гр. София, 1606
Бул. „Ген. Е. И. Тотлебен“ № 30-32
Тел.: (02) 91 53 218
Факс: (02) 953 41 83
Е-mail: evroprogrami@unionbank.bg

Информация за всички Финансови и Регионални корпоративни центрове на Банката може да видите на следния адрес: http://www.unionbank.bg/index.php?p=about_4&language=bg

Консултантна банката ще отговорят на Вашите въпроси, ще Ви дадат първоначални насоки за възможностите и условията за кандидатстване и подкрепата, която може да Ви окаже MKB Unionbank www.unionbank.bg

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0