Финансиране за ВЕИ – мит или реалност

Фотоволтаична централа Най накрая една обещаваща програма която ще даде възможност на предприемачи и инвеститори да получат помощ (финансиране) за изграждане на ВЕИ.

На 23 януари 2008 г. стартира процедурата по набиране на проекти по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Краен срок за подаване на проектни предложения: 25 април 2008 г.

Нещо повече – не е задължително фирмата с която кандидатствате да има история. Тоест можете да кандидатствате с ново регистрирано дружество. За да не увъртаме повече, по-долу сме предоставили синтезирана информация.

За какво можете да получите финансиране?

 • Защита на околната среда, включително градската среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници;
 • Развитие на устойчив добив на енергии, включително използването на възобновяеми енергийни източници, геотермални енергийни източници, водна енергия и енергийна ефективност;

Има ли специфични изисквания към проектите?

 • Трябва да съответстват на стратегическите национали приоритети и приоритетите, свързани с членството в ЕС, както и да са разработени съгласно изискванията на съответното европейско и национално законодателство;
 • Не трябва да са получили финансиране от други източници – Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, други донорски програми или националния бюджет;

Кой може да кандидатства за субсидия?

 • Публични организации;
 • Частни организации;
 • Неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в Република България и действащи в обществен интерес;

Можете ли да кандидатствате с партньор?

 • Проектите могат да се изпълняват в сътрудничество с партньори;
 • Партньорите трябва да имат съответна роля в изпълнението на дейностите по проекта и/ или да допринасят към неговия бюджет;
 • Препоръчително е участието на партньори от страните от ЕАСТ – Исландия, Лихтенщайн, Кралство Норвегия;

Какви разходи можете да покриете с получената субсидия?

 • Персонал, назначен за целите на проекта, мениджър на проекта, счетоводство;
 • Режийни за целите на проекта, комуникационни разходи (телефон, Интернет), вода и отопление, наем за офис;
 • Пътни и дневни разходи, храна и издръжка;
 • Закупуване на оборудване, включително втора ръка при определени условия;
 • Закупуване на земя и недвижимо имущество;
 • Невъзстановим данък добавена стойност;
 • Такси за банкови сметки и разходи за юридически услуги;
 • Договори с под-изпълнители;
 • Други разходи, направени в съответствие с изискванията на договора – в това число превод, застраховки, одит, разходи за финансови услуги …

Колко пари можете да получите?

 • Минимум 250 000 евро – стойността на помощта се определя индивидуално за всяко проектно предложение, като се вземе предвид каква е минималната стойност, която ще позволи изпълнението на проекта
  Общ размер на помощта за всички проекти, които ще бъдат финансирани: 17 151 871 евро

Колко собствени средства ще трябва да вложите (съ- финансиране)?

 • 40 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
 • 15 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта, когато 15 % (или повече) ще бъдат осигурени от бюджета на централните, регионалните или местните власи;
 • 10 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта, когато се предоставя подкрепа за проекти на НПО (включително социалните партньори);

Задължително ли трябва да вложите парични средства ?

 • Приносът от страна на бенефициента към общия бюджет на проекта обикновено е под формата на парични средства, предоставяни чрез банкови трансфери.
 • В някои случаи част от собствения принос на бенефициента може да бъде в натура.
 • Максималния праг за принос в натура е 50 % от общия размер на съ- финансирането, осигурено от бенефициента на проекта.

Можете ли да разчитате на авансово плащане?

 • По искане на бенефициента може да бъде извършено авансово плащане в размер до 10 % от стойността на помощта, ако е обосновано от бенефициента и се счита за необходимо;
 • Всички плащания, включително авансово, се извършват на базата на грантово споразумение и договорен план за изпълнение на проекта;

Тестова слънчева електроцентрала
Тестови слънчеви електроцентрали на СТС Солар, гр. Габрово

Ако желаете да получите по-подробна информация относно програмата, както и помощ и съдействие при разработването на проект и избор на подходящ консултант можете да се обърнете към екипа на Finansirane.eu, който ще се радва да отговори на всички Ваши въпроси.
Ако желаете да получите повече информация относно изграждането на фотоволтаични централи, процедурите които са необходими за узаконяването им, както и информация за оборудването можете да се обърнете към форума на нашите партньори от „СТС Солар

Статията е любезно предоставена от Павлина Шопова – консултант и експерт в сферата на Европейското право, възможностите за финансиране от структурните фондове и директни грантове от Европейския Съюз към Модус Консулт

Finansirane.eu предлага на всеки който желае да публикува статия на определена тема свързана с възможност за финансиране да го направи.

144 Comments
 1. Reply
  Валентин Иванов 26.09.2008 at 14:19

  Уважаеми г-н Янков,
  Възможно ли е да кандидатсваме за финансиране само за строителство сграда и съоръжения /водохващане и канал/ за микро ВЕЦ тъй като сме закупили машини преди повече от 1 година.
  Можете ли да ни изпратите списък на подходящи консултанти на имейла за изготвяне на Бизнес план за финансиране по мярка 312 на малка ВЕЦ.
  Имаме готов технически проект.
  Благодаря за отзивчивостта.
  Валентин Иванов

 2. Уважаема г-жо Андреева,

  Програмата, която Ви интересува се казва: „Развитие на селските райони” и по – точно Наредба 312. По последна информация от Министерство на земеделието и храните, предстои да стартира на 1.11.2008г. Нашият съвет към Вас е, да започнете предварителна подготовка на проектното предложение, за да може в момента в който стартира програмата Вашето предложение да е едно от първите внесени.
  Благодарим Ви за въпроса, оставаме на Ваше разположение при възникнали други такива.

  Иво ЯНКОВ

 3. Reply
  Галя Андреева 23.07.2008 at 0:23

  Здравейте,

  бихте ли могли да обобщите възможните програми, по които може да се кандидатства за финансова помощ за изграждане на фотоволтаични ел.централи (действащи в момента и/или предстоящи да бъдат стартирани в най-скоро време)?

  Благодаря Ви предварително!

 4. Reply
  Галя Андреева 23.07.2008 at 0:21

  Zdraveite,

  bihte li mogli da obobshtite vuzmozhnite programi, po koito mozhe da se kandidatstva za finansova pomosht za izgrazhdane na fotovoltai4ni el.centrali (deistvashti v momenta i/ili predstoja6ti da budat startirani v nai-skoro vreme)?

  Blagodarja Vi predvaritelno!

 5. Molia, pishete mi i na e-mail address: tatjana_s@mail.bg

 6. Vazmojno li e, fizichesko lice upravitel na ET, koeto e izpusnalo da podade proekto predlojenie po “EEA Grants” do 25 April 2008 da kandidatstva za podavane na dokumenti za realen proekt kam “EEA Grants” s kraen srok 31 December 2008?

  Blagodaria!

 7. Здравейте

  Възможно е по – така наречената „Норвежка” програма, но тя за съжаление е спряна до септември месец. Ако отвори за набиране на проекти предложения след септември месец Вие ще може да кандидатствате по – нея. Друг вариант е програма „Регионално развитие”, но в момента не мога да Ви кажа при тази комбинация и въобще да ли ще се финансират такива дейности. До няколко дена ще Ви изпратя имейл дали можете да кандидатствате.

  Иво Янков

 8. Reply
  Стефан Живков 13.06.2008 at 14:33

  Поправка в последното изречение: „селски район“

 9. Reply
  Стефан Живков 13.06.2008 at 14:31

  Здравейте г-н Янков,
  Възможно ли е финансиране по тези програми за изграждане на Биогазова инсталация от животински торови и растителни отпадъци за производство на ел. енергия и топла вода? Не попадаме в обхвата на селските райони. Какво съфинансиране ще е необходимо ако бенефициента е:
  1. Община;
  2. НПО;
  3. Земеделска кооперация.
  Пак повтарям не сме земеделски район!

 10. Reply
  Александър Иванов 14.05.2008 at 17:14

  Здрл г-н ЯнковлБлагодаря ви за бързия отговор.Моят е-mail е alexivanov@abv.bg,възможно ли е на него да продължим кореспонденцията си,не мисля цяла България да знае къде ще бъде следващото производство на пелети,затова и не съм ви писал във коя община се намират нещата.Благодаря Ви.

 11. Здравейте г – н Иванов

  Може да кандидатствате с проект за ВЕИ към програма „Развитие на селските райони”, стига общината където ще се реализира проекта да е приоритетен за програмата. Тъй като не сте уточнили за коя община става въпрос не мога да Ви отговоря в момента. Ние можем да Ви съдействаме при подготовката на самия проект.

  Иво Янков

 12. Reply
  Александър Иванов 13.05.2008 at 18:36

  Здр.г-н Янков проявявам интерес към ВЕИ и по-точно екобрикети и пелети от клони,костилки и др.Имаме една голяма градина 150 декара със тенденция за разширяване на площите,пък и около нас има още много потенциален материал така да се каже.Мога ли да участвам във този проект и вие можете ли да ми помогнете.Благодаря Ви предварително.

 13. Здравейте Валери,

  Можете да кандидатствате и по двата начина: като самостоятелно лице и в партньорство с общината за проекти свързан с ВЕИ. За това по коя програма да кандидатствате в въпрос на анализ спрямо Вашият конкретен случаи.

  На въпроса Ви по т.2 зависи също така, какво точно в областта на ВЕИ искате да направите. Това зависи също така от редица фактори и подлежи на допълнителен анализ, преценка и прогнозиране.

  Ако желаете, ние бихме могли да Ви насочим към правилните консултанти, които да Ви консултират в избора на подходяща програма и правилна стратегия за оптимизация на Вашите инвестиции в областта на ВЕИ

  Моля ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

  Ивайло Янков

 14. Разполагам със собствена земя около 55 дка. Мога ли като частно лице и в съдружие с общината да кандидатствам за проект за изграждане на ВЕИ:
  1.По коя програма мога да кандидатствам?
  2.ВЕИ с каква мощност може да се изгради на тази площ?
  3.Може ли като финансиране да се включим в определените квоти?
  4.Каква трябва да бъде частта на общината?
  Благодаря ви!

 15. Разполагам със собствена земя около 55 дка. Мога ли като частно лице и в съдружие с общината да кандидатствам за проект за изграждане на ВЕИ:

 16. Да – срока за подготовка на проект по – EAA Grants, е непосилен във вашия случай. Но има дубликат на тази програма така наречената „Норвежка програма”, но тука проблема, е че е спряна за малко. До няколко месеца ще стартира пак. Друга програма, която ще финансира ВЕИ е „Развитие на селските райони”, така, че при всички положения ще има средства за проекти свързани с ВЕИ.

  Иво Янков

 17. Благодаря Ви!

  Но има един доста голям проблем със срока за кандидатстване той е 25.04.2008 г. А за да се кандидатства по подобен проект е необходимо минимум 1 година изследване на мястото за посока, сила и профил на вятъра. Меря подобно място от 7 месеца и ми излиза до тук 43000 лв. Ще имате ли подобни програми за в Бъдеще и с какви срокове.

  Благодаря Ви предварително!

 18. Здравейте, Емил

  Така наречената „Норвежка” програма финансирана всичко свързано с ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници) тоест Вие може да кандидатствате за изграждане на вятърни генератори. А що касае партньорство с общината също може да стане. Примерно общината може да Ви предостави място на което да изградите „ветро парка” но всичко това е договорка между вас и общината. Относно средствата не се притеснявайте „ще има за всички”. Както сигурно знаете има ограничения, като долна и горна граница мин. 250 000 – мак. 5 000 000 мил. евро.
  Схемата за финансиране е една и съща за всички информация има на нашия сайт http://www.Finansirane.eu

  Иво Янков

 19. Интересува ме не Слънчевите панели. Вятърните генератори в какъв проект бих могъл да участвам съвместно с Община например. Собственик съм на ЕТ. И какви схеми на финансиране имате след като казвате че общия Ви фонд е 34 000000 лв. това са Мощности за 17 Мегавата а за соларни още по малко смятаме че коловат излиза около 10 000 Евро.
  Благодаря Ви предварително!

 20. Благодарим Ви за въпроса към нас г-н Ненов

  На първата и втората част на вашето питане отговора е следния:
  Всичко което касае техническа част за изграждане на (Фотоволтаични централи), монтиране, изчисляване, слънчев одит, проектиране и т.н. Можете да се свържете с нашите партньори от “СТС Солар” .

  Адрес: 5300 Габрово,
  България, ул. Станционна 14.
  Телефон: +359 (66) 817 404
  Fax: +359 (66) 817 407
  Е-mail:solar@sts.bg
  Г – н Шанов

  А що касае намирането на норвежки партньор ние можем да Ви го осигурим, както и да съдействаме при подготовката на проектното предложение.

  Иво Янков

 21. Здравейте г-н Янков!
  Запознавам се с фотоволтаичните системи от близо 10 г.Иска ми се да направя две неща:
  1. Изграждане на Соларен парк в район Връбница за производство на ел.ток-Въпросът ми тук е: на 2-3дка парцел и примерно 250-300 кв.м.тераси и покриви какви по обем мощности могат да се изградят?/5-20MW/?
  2. Организиране на услуги,свързани с доставка и монтаж на фотоволтаични панели на различни клиенти.Има ли възможност и за такова партньорство с Норвегия/по т.1 и по т.2/?

 22. Reply
  Чопаринов 11.04.2008 at 16:26

  Здравейте, г-н Янков!
  Информацията, която предоставяте е изключително полезна, за което Ви благодаря.
  От друга страна би било полезно да се знае колко време/средно разбира се/ отнема подготовката на пакета документи за кандидатстване, респективно на одобрение по грантовата схема “Norway Grants”, какво представлява участието на чуждестранния партнъор и каква е самата финансова схема в цялост.Примерно при 10% – собствени парични средства, 30% – кредит от банка, 60% – програма Norway Grants. Кога и чрез кого се получава финансовата помощ след одобрението, преди или след въвеждането в експлоатация на слънчевата електроцентрала, тоест действително ли е възможно изграждането й в рамките на 40% от нужните средства или трябва да бъдат осигурени 100% и след това да се разчита на одобрение по гранта.
  Предварително се извинявам, ако някои от въпросите ми Ви изглеждат меко казано несъстоятелни, но бих искал да си изясня нещата и процедурите.
  Благодаря Ви!

 23. G-n Zdravkov,
  va6ia otgovor na Iv. Karanov ne go razbiram.Toi pita „… izku4vat li se organizacii s stop cel …..“ Otgovora „….vlizate v rejim na darjavna pomost…“. Za kakva darjavna pomost stava duma.Koi sa publi4nite organizacii – tezi koito se listvat na borsata ili niakoi drugi. Te ne sa li sas stopanska cel. Chastni organizacii. Te ne sa li sas stopanska cel.Kakvi sa tezi nepravitelstveni organizazii, koito ste izgrajdat naprimer fotovoltaichni centrali i kakvo ste praviat poluchenia tok.Ako go prodavat tova ne e li stopanska deinost. Koi moje da izgrajda saorajenia na VEI, ako ne uprajniava stopanska deinost i s kakva cel da gi izgrajda.
  Molbata mi e da poiasnite vazmojnia harakter na deinosta na publichnite, chastnite i nepravitelstvenite organizacii za da mogat da rabotiat po tazi programa. Blagodaria!

 24. Здравейте г-н Петров

  На този линк може да си изтеглите пълния комплект от документи: http://www.eufunds.bg/?cat=223
  А относно възможността да Ви съдействаме за изготвяне на проектната документация трябва да знаем какво точно искате от нас, като услуга и на база това ние ще Ви предоставим пълна информация. В резюме само мога да Ви кажа, че можем да Ви осигурим абсолютно всичко което се изисква за съответната програма, като почнем от подготовка на самия проект до осигуряване на подходящ партньор от посочените страни изискуем по – самата програма.

  Също тъка Ви препоръчвам да погледнете следния сайт: http://www.norwaygrants.org
  Това е програма дубликат на EAA GRANTS и се казва Norway Grants, това е част от така наречената „Норвежка програма”. Тука добрата новина, е че срока за подаване на документи е до края на 2008.

  Иво Янков

 25. Reply
  Евгени Петров 27.03.2008 at 23:30

  Здравейте г-н Янков,
  Прочетох въпросите и отговорите относно програмата EEA GRANTS. Имате ли възможност да ми дадете link към програмата, през Министерство на финансите. Предварително благодаря !
  Относно възможността за съдействие при изгорвяне на проектно предложение, моля изпратете по-подробна информация – e-mail : inv2cons@abv.bg

 26. Благодарим за въпроса към wwwFinansirane.eu

  Възможност за финансиране на проекти свързани с ВЕИ за общини има. Една от програмите която ще финансира такъв тип проекти е „Развитие на селските райони” Приоритетна ОС 3, НАРЕДБА 321. Относно % съ – финансиране, за общини безвъзмездната помощ е до 100% – тоест нищо не се изисква като съ – финансиране от страна на съответната община. Друга програма по – която могат да се вземат средства за ВЕИ е “EEA GRANTS” & “Norway Grants”, при тези програми обаче % на съ – финансиране за общини е 15% към 85% – тоест, общината трябва да съ – финансира 15% от стойността на проекта.

  Иво Янков

 27. Здравейте.
  Искам да попитам как стои въпроса с финансирането за проекти на ВЕИ на общините, или по точно до какъв процент може да стигне безвъзмездната помощ по такъв тип проекти.

 28. Да, можем да Ви съдействаме при изготвянето на проект.

  Иво Янков

 29. Reply
  Иванова 11.03.2008 at 13:05

  Vaprosa mi e zanimavate li se s izgotvqne na proekti

 30. Благодарим за въпросите към http://www.finansirane.eu

  Този отговор ще обеди последните 3 запитвания.

  1.Пълната документация по програма EEA”GRANTS” можете да намерите на сайта на Министерство на финансите. Самият сайт ще намерите на “Полезни web адреси”

  2.Партьорството по никакъв начин не Ви ангажира със съсобственост във фотофолтаична централа примерно. То е чисто фиктивно, само и единствено за целите на проекта. Самото партньорство може да бъде под всякаква форма. http://www.finansirane.eu може да Ви съдейства при намирането на подходящ партьор за конкретния проект.

  Иво Янков

 31. Reply
  Иванова 11.03.2008 at 9:32

  Zdraveite,
  Bix iskala da znam kade moje da pro4eta pove4e za programata?

 32. Здравейте, бихте ли разяснили на каква база се осъществява предлаганото партнъорство със страните от ЕАСТ? Придобива ли евентуалния ни партнъор право на съсобственост във фотоволтаичната централа, която искаме да изградим с помощта на ЕЕА GRANTS?

 33. Reply
  dimitar dimitrov 10.03.2008 at 10:59

  Здравейте!
  Къде мога да се запозная детайлно с програмата EEA“GRANTS“
  и наредби към нея или други конкретни условия?
  Благодаря предварително!
  Димитър Димитров

 34. Благодарим Ви за въпроса към http://www.finansirane.eu

  Да задължително е Вие да участвате с определения процент съ – финансиране, както е регламентирано по – програмата. Мисля, че доста ясно сме обяснили как може да стане това и какво се изисква от самия вас, като съ – финансиране.

  Не е възможно 100 % финансиране по – програма EEA GRANTS на ВЕИ

  Иво Янков

 35. Reply
  Данаил Петков 23.02.2008 at 22:08

  Задължително условие ли е самоучастието.
  Не е ли въжможно 100% Финансиране за ВЕИ

 36. Благодарим Ви за въпросите

  На първото Ви питане свързано с партньори, по – програма EEA GRANTS, не изисква задължително партньорство но е препоръчително. Ние можем да ви осигурим такова ако е необходимо.
  На втората част от питането Ви положението е следното: Вие можете да кандидатстване, като юридическо лице със стопанска цел, но тогава влизате в режим на „Държавна помощ”.

  Иво Янков

 37. Здравейте отново!

  Забелязах и нещо друго – по тези програми могат да кандидатстват само юридически лица, които действат в обществен интерес – това означава ли, че се изключват юридическите лица със стопанска цел, или е достатъчно доказването на обществени ползи от проекта?

  Благодаря Ви много за вниманието!

 38. Здравейте!

  Бих искал да зная дали е задължително участието на партньор от посочените страни – прегледах сайтовете, свързани с тази програма, и останах с впечатлението, че по нея могат да кандидатстват само организации, които вече са си осигурили такъв партньор.

  Благодаря Ви предварително за отговора!

 39. Благодарим за въпроса към нас г – н Наимов

  Да възможно е финансиране по – начина по който Вие сте дали за пример:
  10% – собствени парични средства
  30% – кредит от банка
  60% – програма ЕЕА „GRANT”

  Но също тъка програма ЕЕА „GRANT” позволява 50% от съ – финансирането, да бъде в натура или иначе казано 20% може да бъде не финансово съ – финасиране което е 50% от изискуемото съ – финансиране от бенефициента ( прекия получател на средствата)

  Съ – финансирането в натура се счита за приемлив разход, когато:
  Включва предоставяне на целите на проекта на земя, недвижимо имущество, оборудване или материали, следователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд;
  Стойността на предоставените ресурси може да бъде остойностена и одитирана самостоятелно;
  В случай, че се осигури земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответна официална оторизирана институция;
  В скучайте на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартно заплащане за съответния вид труд.

  Иво Янков

 40. Възможно ли е кандидатстване по програма ЕЕА „GRANTS“ за изграждане на фотоволтаични централи при следната схема на финансиране:
  10% – собствени парични средства
  30% – кредит от банка
  60% – програма ЕЕА „GRANTS“

 41. Благодарим Ви за въпроса към нас

  Името на програмата, която финансира проекти свързани с ВЕИ и в момента е отворена се казва “EEA GRANTS”. Но за да Ви отговорим с по – голяма точност и да Ви насочим към фирма която, ще Ви разработи проект за финансиране на ВЕИ, ни трябва повече информация, какво имам предвид: Да ни кажете точно какво мислите да правите в областта на ВЕИ. И на последната част на вашия въпрос, в нашия сайт са посочени „Контакти” за повече информация се свържете на посочените координати.

  Лек и спорен ден

  Иво Янков

 42. Здравейте, нужна ми е по-подробна информация относно програмата за финансиране на ВЕИ-слънчева централа /при изграждане от частна фирма или от община /.Моля за телефони и е-адреси на фирмите които могат да ни конкултират .

1 2 3

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0