Финансиране на малки проекти за земеделие може да се получи през април

Политиката за подпомагане на малките стопанства започва през месец април със стартирането на Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Тематичната подпрограма.

„Малки стопанства“ според законодателството за постигане на целите на политиката през периода 2014-2020 е:

 • Стопанство с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем от 2000 до 7999 евро;
 • Регистрация като земеделски стопани.

Малките стопанства представляват 23,2% от всички стопанства в България. Избраната дефиниция цели да насочи подпомагането именно към тези 23.2 % малки стопанства, с потенциал за развитие.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е насочена към осигуряването на устойчиво развитие и растеж на малките стопанства. Помощта ще бъде като фиксирана сума, която да се изразходва за инвестиции и разходи за постигане на целите. Размерът на помощта е в размер на 15 000 евро за целият период на подпомагане. Плащанията се извършват на два транша, като първото плащане е в размер на 10000 евро, а второто в размер на 5 000 евро.

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, отговарящи на следните условия:

 • Икономически размер, измерен в стандартен производствен обем от 2000 до 7 999 евро;
 • Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.
 • Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Последното изискване не изключва кандидати, които все още не са регистрирани като земеделски производители, опитът натрупан от предишния програмен период доказва, че и те имат възможност за кандидатстване.

Важно е да се обърне внимание на условията за недопустимост на кандидатите:

 • Не се подпомагат бенeфиценти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.
 • Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране от ПРСР 2007-2013 г.

Разходите, допустими за подпомагане трябва да представляват инвестиции в „малки стопанства“, свързани с действително направени разходи за развитието и модернизацията на стопанството, а също и текущи разходи необходими за изпълнение на бизнес плана.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които:

 • имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
 • производства им са  в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;
 • земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват;
 • на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни.

Целите, които следва да бъдат постигнати като минимум с реализацията на проекти за инвестиции в „малки стопанства“ са:

 • Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване и/или;
 • Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване и/или;
 • Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем;

images (2)Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е само една от възможностите, от които ще могат да се възползват малките стопанства.  До 2020 год.  пред тях стоят възможности за получаване на финансова помощ по следните процедури:

Скоро очаквайте повече информация за останалите възможности за малките стопанства, а до тогава следете актуалните приеми по всички останали програми, в сайта на www.novek.bg или потърсете нашите безплатни съвети в офисите ни в градовете София, Пловдив, Сливен, Перник и Монтана.

1 Comment
 1. Zdr kak moga da kandidatstvam kato zemedelski proizvoditel i kakvi sa neobhodimite stapki.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0