Финансовата перспектива за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2014 – 2020 г.

Част от тях са свързани с увеличаване финансовата подкрепа за подсектор „Аквакултура”; поддържане разделението на страните в ЕС в зони „Сближаване” и „Несближаване”, предвид увеличеният процент на помощта от ЕС за страните, попадащи в конверегентната зона на ЕС, каквато е и България

Pointing upВ периода 15-17 март Изпълнителният директор на ИАРА взе участие в неформален дебат, организиран от Министерство на земеделието и селските райони на Република Полша във връзка с изготвянето на обща позиция на присъединилите се през 2004 г. и 2007 г. страни към Европейския съюз по отношение финансовата перспектива за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2014 – 2020 г.Срещата се проведе на ниво ръководители на администрациите по рибарство на страни-членки на ЕС.

SchoolСтраните, взели участие в срещата – България, Полша, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта, Кипър, Румъния и Словения излязоха с Обща декларация, в която бяха разписани общите приоритети за развитие на сектора през следващия период на програмиране. Част от тях са свързани с увеличаване финансовата подкрепа за подсектор „Аквакултура”; поддържане разделението на страните в ЕС в зони „Сближаване” и „Несближаване”, предвид увеличеният процент на помощта от ЕС за страните, попадащи в конверегентната зона на ЕС, каквато е и България; продължаване развитието и прилагането на подхода за местно развитие /отдолу-нагоре/ в рамките на следващата финансова перспектива и финансов инструмент за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2014 – 2020 г.; увеличаване на подкрепата за иновации в секторите производство и риболов; продължаване финансовата подкрепа за модернизацията на флота, промоцията и безопасността на произвежданите и предлагани на пазара продукти от риболов, аквакултура и преработка.

Light bulbВ контекста на приоритетите, залегнали и в основата на стратегията на ЕС – Европа 2020, финансовата перспектива за развитие на сектор „Рибарство” на ниво Общност трябва да бъде свързана с подпомагането на дейности, водещи до нарастване добавената стойност на продукцията с цел увеличаване конкурентоспособността на сектор „Рибарство”, както и с дейности, свързани с иновациите и опазването на околната среда.

Целта на реформираната Обща политика в областта на рибарството е осигуряването на устойчива експлоатация на живите водни ресурси в контекста на устойчивото развитие, като се отчитат екологичните, икономически и социални аспекти по един балансиран начин.

Източник: ИАРА

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0