fbpx

Финансова помощ за развитието на аквакултури

Съгласно публикуваната Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през следващите седмици очакваме да отвори за прием подмярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. 

[box type=“shadow“ align=“alignright“ class=““ width=““]Целта на процедура е финансово да се компенсират допълнителните разходи  и/или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги. [/box]

Подмярката е насочена към предоставяне на финансова помощ за

  • Дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда и съобразени със специфичните изисквания за управление на зоните по „Натура 2000“, в резултат на които кандидатите/бенефициентите търпят загуба на приходи от продукцията си
  • Дейности, които са свързани с развитието аквакултури, насочени към опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие, както и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури извън зоните по „Натура 2000“.

За да участват по процедурата, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

[box type=“shadow“ align=“alignright“ class=““ width=““]Да са Eднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и да развиват дейност в сектор „Аквакултура“.[/box]

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 – 2020 г. , като се предоставя под формата на компенсации за извършени допълнителните разходи  и/или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги.

Максималният размер на финансовата помощ е различен в зависимост от сектора, в който се реализира дейността:

  • За Сектор „Аквакултури подлежащи на специфични изисквания за управление по Натура 2000“ –  до 15% от стойността на произведената и продадена риба;
  • За Сектор „Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие“до 10% от стойността на произведената и продадена риба.

[box type=“shadow“ align=“alignright“ class=““ width=““]Малките и средните предприятия получават 100% финансиране.  За всички останали предприятия помощта е в размер на 80%.[/box]

По процедурата може да се кандидатства за финансова компенсация на

  • пропуснати приходи в резултат на щети в обектите за аквакултури, нанесени от птици, вследствие на изпълнение на задълженията за запазване на техните местообитания, съгласно плановете за управление на защитените територии по НАТУРА 2000;
  • пропуснати приходи в резултат на щети в обектите за аквакултури, нанесени от птици, вследствие на изпълнение на доброволно поети задължения за запазване на техните местообитания, надхвърлящи обичайното прилагане на правото на Съюза и националното право, извън определените зони по „Натура 2000“;
  • разходи за информация и комуникация.

Повече информация, както и безплатна консултация, по предстоящата за откриване подмярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, може да откриете на сайта на консултантска компания novek или на посочените по-долу контакти.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://https://novek.bg/contacts/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://https://novek.bg/contacts/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://https://novek.bg/contacts/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
  • Total (0)
Compare
0