Финансова помощ за развитието на аквакултури

Съгласно публикуваната Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през следващите седмици очакваме да отвори за прием подмярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. 

[box type=“shadow“ align=“alignright“ class=““ width=““]Целта на процедура е финансово да се компенсират допълнителните разходи  и/или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги. [/box]

Подмярката е насочена към предоставяне на финансова помощ за

  • Дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда и съобразени със специфичните изисквания за управление на зоните по „Натура 2000“, в резултат на които кандидатите/бенефициентите търпят загуба на приходи от продукцията си
  • Дейности, които са свързани с развитието аквакултури, насочени към опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие, както и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури извън зоните по „Натура 2000“.

За да участват по процедурата, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

[box type=“shadow“ align=“alignright“ class=““ width=““]Да са Eднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и да развиват дейност в сектор „Аквакултура“.[/box]

Финансовата помощ е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 – 2020 г. , като се предоставя под формата на компенсации за извършени допълнителните разходи  и/или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги.

Максималният размер на финансовата помощ е различен в зависимост от сектора, в който се реализира дейността:

  • За Сектор „Аквакултури подлежащи на специфични изисквания за управление по Натура 2000“ –  до 15% от стойността на произведената и продадена риба;
  • За Сектор „Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие“до 10% от стойността на произведената и продадена риба.

[box type=“shadow“ align=“alignright“ class=““ width=““]Малките и средните предприятия получават 100% финансиране.  За всички останали предприятия помощта е в размер на 80%.[/box]

По процедурата може да се кандидатства за финансова компенсация на

  • пропуснати приходи в резултат на щети в обектите за аквакултури, нанесени от птици, вследствие на изпълнение на задълженията за запазване на техните местообитания, съгласно плановете за управление на защитените територии по НАТУРА 2000;
  • пропуснати приходи в резултат на щети в обектите за аквакултури, нанесени от птици, вследствие на изпълнение на доброволно поети задължения за запазване на техните местообитания, надхвърлящи обичайното прилагане на правото на Съюза и националното право, извън определените зони по „Натура 2000“;
  • разходи за информация и комуникация.

Повече информация, както и безплатна консултация, по предстоящата за откриване подмярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, може да откриете на сайта на консултантска компания novek или на посочените по-долу контакти.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://https://novek.bg/contacts/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://https://novek.bg/contacts/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://https://novek.bg/contacts/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0