промени
0

Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни ...

0

Пределните цени отпадат, въвеждат се фиксирани Пчелният мед ще бъде доставян в детски градини и училища по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко". Извън ...

0

Промени в Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, ще облекчат ...

0

Министерството на земеделието, храните и горите предлага промени в Наредба № 12 от 2016 г., която определя условията за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции ...

0

Някои текстове в проектонаредбата за изменение и допълнение на Наредба 20 за прилагане на мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански ...

0

Омбудсманът Мая Манолова представи днес промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата в земеделието, които по-късно ...

0

За да получат парично обезщетение, производителите, които надлежно са поддържали лозята си през последните три години, предхождащи изкореняването, трябва да са ...

0

Министерство на земеделието, храните и горите не подкрепя предложението за промяна на БДС стандарта за киселото мляко. Реакцията е по повод публикация във в. ...

0

Новите предизвикателства пред кандидатите в последния прием по подмярката „Инвестиции в земеделски стопанства”    Камелия Димитрова - мениджър ...

0

"По мярка 4.2 "Преработка/маркетинг на селскостопански продукти" към момента тече контрактуването на договорите и разглеждането на проектите (от първия прием), ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0