fbpx

От малки стопанства в преработватели – възможно е! Ето как…

[dropcap]А[/dropcap]ко имате желание да създадете предприятие за преработка на земеделски продукти или да модернизирате съществуващо, с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка, както и ако искате да създадете и/или модернизирате капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция, тази година ще имате възможност да осъществите идеята си.

В актуализирания индикативен график за 2019г. е предвиден прием по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична програма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.

Конкурентоспособността на малките стопанства в условията на силно наситения пазар на хранителни стоки в значителна степен зависи от подобряване на ефективността на производството и маркетинга, въвеждане на иновации, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и хигиена.

Ето защо чрез подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична програма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. ще бъде осигурена подкрепа в малките стопанства за добавяне на стойност към произведената продукция чрез подпомагане на малки преработвателни мощности.

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Чрез подмярката допустими за финансиране са следните разходи:

  • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;
  • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
  • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
  • Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
  • Закупуване на съоръжения, оборудване за преработка на пчелен мед и пчелни продукти.[/box]

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Максималният размер на Безвъзмездната финансова помощ за проект е до 75 000 евро.

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]За да кандидатвате по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична програма за развитие на малки стопанства“ трябва да отговаряте на следните условия:

  • Да сте земеделски производител, който има икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро,измерен в стандартен производствен обем (СПО);
  • Да развивате дейността си в един от секторите – „животновъдство“, „плодове и зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“;
  • Да имате минимум 33 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности.[/box]

Какво означава да имате 6000 – 7999 евро СПО: ако имате стопанство от 10 дка костилкови овощни градини (череши, сливи, праскови) или имате 30 дка маслодайна роза, или отглеждате между 8-9 дка зеленчуци (домати, краставици или пипер) или отглеждате между 90 и 100 овце-млечни или 100-120 пчелни семейства, Вие сте подходящ кандидат за финансиране по подмярка 4.2.2.

Приоритет ще се дава на проекти, които откриват нови работни места, въвеждат нови процеси и технологии, които целят опазване на околната среда, насърчават ефективни технологии за намаляване на емисиите, по-специално на прахови частици при обработката на биомаса, както и ако инвестицията се извършва в по-слабо развити райони на територията на Република България (Северозападен район).

[box type=“shadow“ align=““ class=““ width=““]Приемът на проектни предложения се очаква да отвори през Септември 2019г. с общ бюджет от 1 685 121 евро.[/box]

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
  • Total (0)
Compare
0