От малки стопанства в преработватели – възможно е! Ето как…

[dropcap]А[/dropcap]ко имате желание да създадете предприятие за преработка на земеделски продукти или да модернизирате съществуващо, с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка, както и ако искате да създадете и/или модернизирате капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция, тази година ще имате възможност да осъществите идеята си.

В актуализирания индикативен график за 2019г. е предвиден прием по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична програма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.

Конкурентоспособността на малките стопанства в условията на силно наситения пазар на хранителни стоки в значителна степен зависи от подобряване на ефективността на производството и маркетинга, въвеждане на иновации, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и хигиена.

Ето защо чрез подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична програма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. ще бъде осигурена подкрепа в малките стопанства за добавяне на стойност към произведената продукция чрез подпомагане на малки преработвателни мощности.

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Чрез подмярката допустими за финансиране са следните разходи:

  • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;
  • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
  • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
  • Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
  • Закупуване на съоръжения, оборудване за преработка на пчелен мед и пчелни продукти.[/box]

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Максималният размер на Безвъзмездната финансова помощ за проект е до 75 000 евро.

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]За да кандидатвате по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична програма за развитие на малки стопанства“ трябва да отговаряте на следните условия:

  • Да сте земеделски производител, който има икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро,измерен в стандартен производствен обем (СПО);
  • Да развивате дейността си в един от секторите – „животновъдство“, „плодове и зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“;
  • Да имате минимум 33 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности.[/box]

Какво означава да имате 6000 – 7999 евро СПО: ако имате стопанство от 10 дка костилкови овощни градини (череши, сливи, праскови) или имате 30 дка маслодайна роза, или отглеждате между 8-9 дка зеленчуци (домати, краставици или пипер) или отглеждате между 90 и 100 овце-млечни или 100-120 пчелни семейства, Вие сте подходящ кандидат за финансиране по подмярка 4.2.2.

Приоритет ще се дава на проекти, които откриват нови работни места, въвеждат нови процеси и технологии, които целят опазване на околната среда, насърчават ефективни технологии за намаляване на емисиите, по-специално на прахови частици при обработката на биомаса, както и ако инвестицията се извършва в по-слабо развити райони на територията на Република България (Северозападен район).

[box type=“shadow“ align=““ class=““ width=““]Приемът на проектни предложения се очаква да отвори през Септември 2019г. с общ бюджет от 1 685 121 евро.[/box]

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]София 02 489 69 59[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=“blue“ size=“medium“ link=“https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/“ icon=““ target=“false“]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0