Дестилерия за етерични масла по мярка 4.2 – какво трябва да знаем?

В част I: „Дестилерия за етерични масла по мярка 4.2 – какво трябва да знаем?“ ще се концентрираме основно върху няколко важни компонента, а именно:

 • Какво представлява дестилацията?
 • Принципна технологична схема.
 • Описание на основните апарати и техните функции в процеса.

Какво представлява дестилацията?

Дестилацията е процес на разделяне на течни смеси, състоящи се от летливи компоненти и основаващ се на различния им парен натиск. Под методът на дестилация се разбира, изпаряване на течност в един апарат; кондензация на парите и охлаждане на кондензата в друг и събиране на получената течност (дестилат) – в трети. Дестилацията е метод, приоритетен за извличане на етерични масла от цветни и тревни култури и като такъв, той следва да отговаря на основните изисквания за добив на етерични масла:

 • Запазване качеството на продукта, т.е. на състава му такъв, какъвто е в суровината;
 • Бързо и лесно извличане на ароматните вещества – с минимални загуби;
 • Най-ниска себестойност на продукта, сравнение с другите възможни и равностойни по добив методи;
 • Използване на проста апаратура.

Детайлното познаване на процеса на добив на етерични масла и приетата технология, позволява автоматизирането му, чрез използване на датчици за температура и налягане; управляеми вентили за вода и пара; помпи с честотно регулиране на оборотите и пр., като се използват зависимостите между температурите в различните фази на процеса и количествата подавана пара; вода; кондензат. Важно условие е, спазване параметрите на използваните енергоизточници – пара и вода и оттам, автоматично регулиране.

Суровините за добив на етерични масла придобиват оптимални характеристики, в сравнително ограничен период от време и то силно зависи от метеорологичните условия. Същевременно, експерти препоръчват да не се съхраняват продължително време, поради рязко снижаване на качествата им. Кампанията по преработка на суровината е характерна с по-малки количества – в началото и в края – и с по-големи количества – в разгара си. По тази причина, всяка инсталация е окомплектована със съоръжения – покриващи максимални моменти на подаване на суровина, но и с такива, които се зареждат по-малки количества. Това е от изключителна важност, както за енергийната ефективност, така и за качеството на добиваните масла, което също зависи от съотношението: размер на съоръжението – към зареденото количество суровина.

Принципна технологична схема, може да видите на изображението долу, както и основните апарати в дестилационната инсталация.

дестилерия

Изображение № 1 – Принципна технологична схема. С благодарност на TM INOX

Основни апарати и техните функции 

Всяка дестилационна инсталация за производство на етерични масла, както споменахме, е съчетание от няколко основни апарата:

 1. Дестилационен казан (апарат) – апарат за извличане на етерични масла. Той е стационарен, с периодично действие. В зависимост от вида на
  дестилационен апарат

  С благодарност на TM INOX

  обработваните суровини и технологичното предпочитание, могат да се използват три разновидности на дестилацията – водна, прана и водопарна. Използваният метод има специфични характеристики и различни технологични режими – от една страна и различни топлинен и материален баланс от друга. Състои се от цилиндричен корпус с конично дъно и капак с хобот. Хоботът съединява дестилационния апарат с кондензатора – охладител. Към вътрешната страна на капака е заварена предпазна решетка, която предотвратява отнасянето на твърдите частици от суровината, през хобота в кондензатора – охладител. Отвеждането на отработената суровина става през коничното дъно или коша за тревни суровини. Парата постъпва в дестилационния апарат през пароразпределител (барботьор), монтиран на дъното на апарата. Пароразпределителят е перфориран, като отворите са разположени странично или от долната му страна, с цел избягване на задръстването му с частици от суровината и по-добро разпределение на парата. На дъното е монтирана и нагревателна серпентина.

 2. топлообменник

  С благодарност на TM INOX

  Кожухотръбен топлообменник – в производството на етерични масла, топлообменниците се използват за кондензация, охлаждане и загряване на потока. Охладителят е тип тръбен сноп, противотоков, вертикален. Изработва се от неръждаема стомана. Сместа от пари постъпва в тръбите, а охлаждащата вода – в междутръбното пространство. Тръбния охладител се отличава с голяма охладителна повърхност. Позволява лесен монтаж, демонтаж и почистване.

 3. Кохобационна колона – служеща за извличане на етерични масла от дестилационните води.Състои се от кохобатор, загревател и охладител. След отделянето на маслото, в дестилационните води
  кохобационна колона

  С благодарност на TM INOX

  остава известен процент етерично масло, което може да бъде по форма разтворено във водата или емулгирано в нея. За намаляване на загубите на етеричното масло, дестилационните води се подлагат на повторна дестилация – кохобация. Чрез нея се цели да се увеличи концентрацията на масло във водата, което ще даде възможност то да се разслои. Дестилационните води от флорентинския съд се събират в резервоар и непрекъснато се подават в загревател и охладител. От резервоара, дестилационните води постъпват в загревателя, където се загряват и отиват в долната част на колоната, където посредством перфорирана тръба се разпръскват равномерно върху рашиговите пръстени. Долната часат на кохобатора се нарича изпарител. Тук има серпентина за директна пара. Водните пари и дестилата се движат в противоток. Водните пари непрекъснато се обогатяват на етерично масло. Смесите от парите на водата с етеричното масло напускат кохобатора и се насочват към загревателя, където от тях се подгряват дестилационните води, постъпващи в колоната. Частично охладената смес постъпва в охладителя, където парите непрекъснато се втечняват и охлаждат и се стичат в разделителния съд.

 4. флорентински съд

  С благодарност на TM INOX

  Флорентински съд – служещ за разделяне на етеричното масло от дестилационните води. Неговото предназначение е да приема дестилата и да отделят етеричното масло от дестилационните води. Устройството му се основава на принципа на скачените съдове при не смесващи се течности. Тръбичката, през която постъпват дестилационните води в разделителния апарат е близо до дъното, за да се избегне възможността за увличане на етерично масло. Тръбите за отвеждане на дестилационните води в единия край, стигат до дъното на приемника, а с другия си край, извит във вид на сифон се свързват със сборника на дестилационните води. Сифона се издига на височина, до която трябва да стигне етеричното масло.

  Този съд е известен в практиката като флорентински съд. Ефективността на разделителния апарат зависи от пътя на дестилираната водна смес до основата на сифона. След като водата влезе в сифона, разслояването се прекратява.

  С благодарност на TM INOX

 5. Резервоар за дестилат.
 6. Резервоар за обеднен дестилат.

В част I, целим да Ви запознаем с процеса на дестилация и необходимата основна апаратура, както и нейните функции в процеса на дестилация. В част II ще разгледаме цените на различните артикули; приблизителната стойност на инвестицията; възможностите за финансиране по мярка 4.2 от Програма за развитие на селски райони, както и плюсовете/минусите/възможностите и рисковете при избора на дадена култура, която ще бъде обект на дестилация.

Част II очаквайте следващия петък: 24/02/2017 г.

Източник: www.tminox.com.

 

 

Дестилерия за етерични масла по мярка 4.2 – какво трябва да знаем? – Част II

Дестилерия за производство на ракии – част III

Дестилерия за производство на ракии – част IV

 

 

4 Comments
 1. оредният „кух“ сайт, сглобен с идеята да е „най- най“ – „Очаквайте втора част на 24.02.2017 г.“ – сега вече е 2019, а втора част няма, няма и да има, щото няма кой да я създаде

  • Здравей, Дрън!

   Статията част II е публикувана на 24.02.2017г., част III на 29.06.2017, а част IV на 30.06.2017г.

   Трябва просто да разгледаш архива. Хейтването е полезно, невежеството не.

   Приятно четене!

 2. Reply
  Мартин Костов 18.02.2017 at 14:21

  Ако обичате, напишете някоя дума относно перспективите за стартиране на мярка 6.4 -селски туризъм

  • Здравейте,
   вече имаме материали за мярка 6.4.
   На този етап, поради липсата на информация за мярката и наредба, с която да са регламентирани конкретните условия за кандидатстване – ще се въздържим от публикуване на допълнителни разработки. Едва, когато и ние самите имаме информация за предстоящия прием и готвените промени, ще публикуваме повече материали за мярка 6.4

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0