Бизнес идеи и анализи
1

Малка оранжерия по мярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична попрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020г.  с всички ...

1

 5/5 Животновъдството е един от основните източници за изхранване на човечеството. Птицевъдството е отрасъл на животновъдството,  задоволяващо ...

0

 5/5 Във връзка с биосигурността на фермите е предвидена нова мярка 5 през настоящата 2020г. Какво очакваме през 2020г. по ПРСР Мярка ...

1

В индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. е предвидено през месец март 2020 година да бъде ...

9

Подписването на договорите по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. ...

0

Безкрайното забавяне и неясни обстоятелства около приема по мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ сектор туризъм  от ПРСР 2014-2020г, ...

0

Вече сме в очакване за стартирането на приема по мярка мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.Консултантска фирма  novek  ни предоставя информация ...

1

https://www.youtube.com/watch?v=ccUG4D-xjsQНа  19.07.2019г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено ...

0

Ако имате желание да създадете предприятие за преработка на земеделски продукти или да модернизирате съществуващо, с цел производство на нови и качествени ...

0

Всеки земеделски производител знае колко усилия, време и пари му струва работата в стопанството. В разгара на сезона за производство, в който се намираме, все ...

0

Съгласно публикуваната Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през следващите седмици очакваме ...

0

И   мате идея за стартиране на собствен бизнес и се нуждаете от финансово подпомагане ? Правите проучване и откривате възможност за получаване на финансова ...

Compare items
  • Total (0)
Compare
0