Бизнес идеи и анализи
2

Малка оранжерия по мярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична попрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020г.  с всички ...

0

 5/5 Животновъдството е един от основните източници за изхранване на човечеството. Птицевъдството е отрасъл на животновъдството,  задоволяващо ...

-2

 5/5 Във връзка с биосигурността на фермите е предвидена нова мярка 5 през настоящата 2020г. Какво очакваме през 2020г. по ПРСР Мярка ...

1

В индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. е предвидено през месец март 2020 година да бъде ...

29

Подписването на договорите по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. ...

4

Безкрайното забавяне и неясни обстоятелства около приема по мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ сектор туризъм  от ПРСР 2014-2020г, ...

0

Вече сме в очакване за стартирането на приема по мярка мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.Консултантска фирма  novek  ни предоставя информация ...

12

https://www.youtube.com/watch?v=ccUG4D-xjsQНа  19.07.2019г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено ...

0

Ако имате желание да създадете предприятие за преработка на земеделски продукти или да модернизирате съществуващо, с цел производство на нови и качествени ...

1

Всеки земеделски производител знае колко усилия, време и пари му струва работата в стопанството. В разгара на сезона за производство, в който се намираме, все ...

0

Съгласно публикуваната Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през следващите седмици очакваме ...

0

И   мате идея за стартиране на собствен бизнес и се нуждаете от финансово подпомагане ? Правите проучване и откривате възможност за получаване на финансова ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0